1.Звіт завідувача дошкільного навчального закладу №3 «Сонечко» Костопільської міської ради за 2016-2017 навчальний рік навчальний рік Гергелюк Любов Борисівни перед педагогічним колективом та громадськістю (26.06.2017 року)

2.Даний звіт зроблений на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України №178 від 23 березня 2005 р. та «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю».

3. Мета : Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Порядок денний:

1. Звіт завідувача ДНЗ «Про роботу дошкільного навчального закладу № 3 «Сонечко» у 2016/2017 навчальному році»:

2. Відповіді завідувача ДНЗ на запитання.

3. Обговорення звіту завідувача ДНЗ.

4. Голосування.

5. Прийняття рішення загальних зборів

І. Загальна характеристика

Дошкільний навчальний заклад № 3 «Сонечко» Костопільської міської ради розпочав функціонування у 1963 році. Сьогодні - це сучасний заклад освіти пріоритетними завданнями діяльності якого є:

• забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;

• забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та готовності до шкільного навчання;

• надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання дитини;

• взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей;

• впровадження інноваційної діяльності, новітніх технологій.

Групові приміщення в основному забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення: - дві музичні зали; - спортивна зала; - методичний кабінет; - медичний кабінет та ізолятор; - кабінет сестри медичної з дієтхарчування; - фізіотерапевтичний кабінет; - психологічний та логопедичний кабінети; - прогулянкові майданчики для кожної вікової групи, - спортивний майданчик.

II. Склад вихованців

За проектною потужністю дошкільний навчальний заклад розраховано на 322 місця для дітей від 1 року до 6(7) років. У цьому році заклад відвідувало 608 дітей, в тому числі дітей раннього віку - 68 , дошкільного віку -540, хлопчиків - 320, дівчаток - 220. Групи комплектуються переважно у червні - серпні. У 2017 році в порівнянні з 2016 роком кількість вихованців ДНЗ збільшилось на 9 чоловік. Зросла наповнюваність груп дітей раннього віку. У 2016-2017 навчальному році укомплектовано 15 вікових груп: - 2 групи ясельного віку - другого року життя; - 3 групи молодшого віку - четвертого року життя; - 5 груп середнього віку-п'ятого року життя; - 5 груп старшого віку - шостого року життя. Заклад працює за 5-денним режимом роботи: 12 груп – з 10,5 годинним перебуванням дітей, 3 групи – з подовженим робочим днем – 12 годинним режимом роботи.

III. Кадрове забезпечення

Дошкільний заклад 100 % укомплектований педагогічним та обслуговуючим персоналом відповідно до Типових штатних нормативів.

Кількість штатних одиниць - 82, педагогічних працівників - 39, медичних - 3, спеціалістів (бухгалтерів) – 2, є діловод, обслуговуючого персоналу -38.На повну ставку працюють 38 педагогів; 1 на 0,8 ставки (керівник гуртка).

Вік

Вік педпрацівників   Кількість      %    
20-30 років 9 23
30-40 років 12 31
40-50 років 5 13
50-60 років 11 11
60 та більше 2 5

Освіта

Освіта Кількість     %    
Вища 37 95
Середня спеціальна  2 5

Педагогічний стаж роботи

Педагогічний стаж Кількість     %    
до 5 років 5 13
від 5 до 10 років 13 33
від 10 до 20 років 7 18
від 20 до 30 років 8 21
більше 30 років 6 15

 

Кваліфікаційний рівень педагогів

Категорія Кількість    %    
вища 13 33
І категорія 5 13
ІІ категорія 14 36
спеціаліст 7 18
педагогічне звання    4 10

 

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання.

В цьому році підвищили свою кваліфікацію при інституті післядипломної педагогічної освіти - 2 педагога (Янчук О.В, Ільчук І.О) та ще 2 (Холод О.В, Бурба Ю.Г) проходитимуть навчання у вересні-грудні. У поточному році атестовано 7 педагогів.

За результатами атестації:

Спічак Г.О.- відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» та званню «Старший вихователь»;

Янчук О.В..- відповідає займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст»;

Петренчук Л.А.. - відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії» .

Овдійчук І.А. - відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»

Пилипенко Л.В. - відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»;

Бурба Ю.Г - відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»;

Савченко Т.Г - відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії».

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

IV. Нормативна база

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

• Конституція України

•Закон України «Про освіту»

• Закон України «Про дошкільну освіту»

• Закон «Про мови в Україні»

• Закон України «Про охорону дитинства» №2402-ІІІ від 26.04.2001

• Положення про дошкільний навчальний заклад.

• Постанова КМУ №305 від 12.03.2003

• Конвенція ООН про права дитини

• Національна доктрина розвитку освіти. Указ Президента України №347/2002 від 17.04.2002

• Положення про атестацію педагогічних кадрів України зі змінами та доповненнями. Наказ №930 від 06. 10.2010

• «Планування роботи в дошкільному навчальному закладі». Інструктивно- методичний лист МОНУ №1/9-455 від 03.07.2009

•«Організація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі». Інструктивно-методичний лист МОНУ №1/9-393 від 10.06.2009

• Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах

• «Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок». Наказ МОНУ №509 від 11.09.2002

• Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах»

А також, відповідно до власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи дошкільного навчального закладу № 3.

V. Реалізація освітньо-виховного процесу в ДНЗ №3:

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення напрямків освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом. Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. Навчально – виховний процес організовується на основі Базового компоненту дошкільної освіти України.

Окрім програми «Українське дошкілля», у дошкільному навчальному закладі впроваджуються парціальні програми, за якими реалізуються освітні завдання інваріантивної частини навчального плану:

- Програма художньо-естетичного розвитку «Радість творчості» Авт. О.П.Долинна;

- Програма з фізичного виховання «Казкова фізкультура» Авт. М.М.Єфименко;

- Програма з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності «Про себе треба знати, про себе треба дбати» Авт. Л.В.Лохвицька;

- Навчальна програма образотворчого напряму «Чарівні пальчики», Авт. О.А.Германюк.

Парціальні програми розширюють та поглиблюють можливості розвитку особистості дитини та реалізують пріоритетні напрямки у діяльності дошкільного навчального закладу. Моніторинг стану засвоєння програми дітьми у всіх вікових групах є головним показником роботи педагогів та усього колективу у цілому. За результатами діагностики дошкільників по засвоєнню програми «Українське дошкілля» з 540 обстежених дітей ( старші, середні та молодші дошкільники) мають загальні рівні: Результати засвоєння програмових вимог рівні

    Рівні Молодші групи Середні групи Старші групи
  високий 49,8% 51,1% 57%
  середній  44,5% 41,7% 37%
  низький  5,7% 7,2% 6%

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

Вихователь – методист Тимошина О.М. організовує вивчення готовності дітей до шкільного навчання, вважає цю роботу надзвичайно важливою.

У квітні –травні 2017 року було обстежено 108 дітей.

Встановлено загальний рівень шкільної готовності:

Високий – 57%; середній – 37%; низький – 6%.

Велика увага у роботі закладу приділялася наступності дошкільної та початкової освіти. Тісно співпрацюємо з ЗОШ 1-3 ступенів №4 (директор Кириша С.Г.) та № 6 (директор Пашко П.А.) Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори, проводили бесіди про школу, ходили на екскурсії до школи. Провели спільні заходи з учнями початкових класів «Свято Миколая», «Свято Різдва», «Стрітення». Вдячні класоводам Романчук Н, М., Чайковській Г.А., Дячук І.В, Андрощук Л.О. за плідну співпрацю. Випускники нашого дошкільного навчального закладу мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі. Дякую за персональний внесок в підготовці дітей до школи вихователям Харитонюк Л.І, Натяжко Н.І, Шульган Т.С., Захаровій О.М, Корзун Г.М, Пацько Н.М, Себлій Т.П. та іншим.

Таким чином, у ДНЗ створені всі умови для всебічного розвитку дошкільнят. Протягом 2016-2017 навчального року в закладі регулярно проводились семінар-практикум «Плекаймо особистість» під керівництвом Харитонюк Л.І, школа педагогічного досвіду «Формування життєвої компетенції та розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку впровадження інноваційних технологій», керівник Янчук О.В, майстер-класи, методичне об’єднання педагогів ДНЗ.

Комплексно здійснюється підхід до вирішення річних завдань: Проведено:

- чотири педагогічних ради, тематичні вивчення з оформленням відповідних довідок, матеріалів до них.

- повний цикл консультацій для вихователів з оформленням папки з їх друкованим змістом для самостійного опрацювання.

- систематично організовуються тематичні виставки робіт дітей та батьків, оформлення стендів, стінгазет.

- діяльність закладу було висвітлено в пресі.

Педагоги дошкільного закладу будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, а саме:

1. Впровадження інноваційних технологій як засіб оптимізації фізкультурно – оздоровчої роботи

2. Розвиток у дітей чуття національної свідомості шляхом залучення їх до народних ігор, фольклору, українського декоративного мистецтва.

3. Формування основ соціальної компетенції дітей шляхом профорієнтаційної діяльності.

В 2016/2017 навчальному році, колектив дошкільного закладу плідно працював над проблемою «Впровадження інноваційних технологій як засіб оптимізації фізкультурно – оздоровчої роботи».

З метою реалізації даного напрямку в закладі проведено:

А/ Педагогічна рада з теми «Охорона життя і здоров’я учасників освітнього процесу»

Б/ Семінар-практикум «Формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників один із пріоритетних напрямків сучасного ДНЗ»

В/Консультації: - Гранично допустиме навантаження: вимога чи застереження? - Фізкомплекси на свіжому повітрі як дієвий засіб забезпечення рухової активності дошкільників - Психокорекційна робота з агресивними дітьми

Г/ Колективний перегляд педагогічного процесу: - Комплекс вправ із бебі-йоги - Заняття-гра з формування культурно-гігієнічних навичок у дітей - Інтегроване заняття з пізнавального розвитку з БЖД

Д/ Тиждень фізкультури

Е/ Огляд-конкурс «Кращий фізкультурний осередок»

Є/ Тематичний контроль :

Ж/ Вивчення стану освітньо – виховного процесу з формування здоров’язбережувальної компетенції у дітей дошкільного віку

З/ Спортивні свята і розваги «Здоровим зростай про хвороби не знай», «Здоровим будь», «Вітаміни – наші друзі» І/ Батьківські збори «Здоров'я наших дітей»

Над вирішенням питання «Розвиток у дітей чуття національної свідомості шляхом залучення їх до народних ігор, фольклору, українського декоративного мистецтва» в ДНЗ було проведено: засідання методичного об’єднання педагогів ДНЗ з теми «Формування у дітей чуття національної свідомості шляхом залучення їх до українського декоративного мистецтва»; консультацію «Дітям – про соборність України», перегляд заняття з ознайомлення з петриківським розписом з теми «Гілка калини» вихователя Корзун Г.М. в старшій групі «Яблунька» Інноваційні педагогічні технології в педагогіці пов’язані із загальними процесами в суспільстві, інтеграцією знань і форм соціального буття. Вони забезпечують умови розвитку творчих здібностей дошкільника, здійснення його права на індивідуальний творчий внесок, на особистісну ініціативу, на свободу саморозвитку.

З метою реалізації завдання «Формування основ соціальної компетенції дітей шляхом профорієнтаційної діяльності» в закладі проведено педагогічні ради з розглядом питань: «Провідна роль творчих ігор в особистісному розвитку дошкільників», «Сучасні діти потребують сучасного підходу», проведено круглий стіл «Як підготовлений наш випускник?»; засідання школи педагогічного досвіду «Формування життєвої компетенції та розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку впровадження інноваційних технологій» з питань формування художньо-естетичної, комунікативної та пізнавальної компетенції дошкільників.

Також, цього року наш дошкільний заклад підвів підсумок роботи за п’ять років над науково-методичною проблемною темою «Формування життєвої компетенції та розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку шляхом впровадження інноваційної діяльності в роботу кожного педагога» у формі конференції.

Вихователь-методист дошкільного закладу Олена Тимошина детально проаналізувала роботу дошкільного закладу над проблемною темою на кожному етапі її реалізації в доповіді «Розвиток творчої, креативної особистості дитини – одне з пріоритетних завдань дошкільного закладу». У своєму виступі звернула увагу на роботу методичних структур в цьому напрямку, таких як творча група під керівництвом Онищук С.Л, семінар-практикум «Плекаємо особистість» під керівництвом Харитонюк Л.І, школа становлення педагогічної майстерності молодого вихователя «Паросток», керівник Ільчук І.О, школа педагогічного досвіду під керівництвом Янчук О.В. Відмітила зростання інноваційної компетентності педагогів вцілому та зокрема молодих, як от Пацько Н.М., Овдійчук І.А., Дзюбук О.В., Цимбали К.А, Терещук Н.М, Борей Ю.О, Музичук Н.А, Максимчук Т.М, Басюк Н.В. Відзначила роботу досвідчених педагогів, таких як Шульган Т.С, Онищук С.Л, які неодноразово ділилися своїм досвідом роботи, презентуючи для педагогів дошкільного закладу та району майстер-класи, а також, Стешук В.В, Семенчук Н.Г, які є керівниками районних методичних структур, як от методоб’єднання педагогів дошкільних закладів та семінар-практикум вихователів ДНЗ. Звернула увагу на те, що досвід педагогів Онищук С.Л, Харитонюк Л.І, Новак Л.В. друкується у періодичних виданнях, таких як «Бібліотечка вихователя дошкільного закладу», «Дитячий садок. Фантазії вихователя». Особливо відзначила педагогів за участь та перемогу в обласних та Всеукраїнських конкурсах, а саме: керівника гуртка Германюк О., інструктора з фізкультури Білоголовську Т.

Тимошина О.М. підкреслила плідну роботу педагогів та батьків із створення сучасного розвивального простору в групах та на майданчиках. В обговоренні доповіді взяли участь Білоголовська Т.М., інструктор з фізкультури, яка розповіла про використання інноваційних оздоровчих технологій на заняттях з фізичної культури як засіб формування здоров’язбережувальної компетенції дошкільнят. Про психологічне забезпечення творчого потенціалу дітей дошкільного віку, підготувала виступ Веремчук Г.В., практичний психолог. З досвідом роботи з формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку через гру ознайомила присутніх Овдійчук І.А., вихователь. Використання пошуково-дослідницької діяльності у формуванні екологічної культури дошкільника спрезентувала у своєму виступі вихователь Онищук С.Л.

Свій досвід роботи, щодо створення розвивального життєвого простору у формуванні естетичної компетенції дошкільнят представила вихователь Семенчук Н.Г. Розвиток креативності дітей дошкільного віку шляхом використання нетрадиційних технік зображувальної діяльності висвітлила у своєму виступі Германюк О.А., керівник гуртка. Свій досвід роботи з питання «Використання системи Карла Орфа в музичному розвитку дітей» представила Мальчик Ольга Віталіївна, музичний керівник.

Після завершення обговорення педагоги дошкільного закладу прийняли ухвалу, в якій зазначили, що впродовж 2017-2020 років працюватимуть над реалізацією проблемної теми «Формування цілісної, життєво компетентної особистості в умовах інноваційного розвитку дошкільної освіти» враховуючи напрацювання реалізації попередньої теми.

Належна увага в дошкільному закладі приділяється впровадженню інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес. Так, на засіданнях школи педагогічного досвіду, керівник Янчук О.В. педагоги ознайомилися з новітніми технологіями розвитку дитячої творчості, інноваційних технологій розвитку музичних здібностей , мовленнєвого та логіко-математичного розвитку дошкільників. Свої знання про новітні технології формування здоров’язбережувальної компетенції поповнили учасники семінару – практикуму «Плекаємо особистість», керівник Харитонюк Л.І. З педагогами ДНЗ проведено консультування з тем: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в ДНЗ», «Використання ігрового стретчингу на заняттях з фізичної культури» Виготовлено ширму «Інноваційні технології фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ» інструктором з фізкультури Білоголовською Т.М. На заняттях з фізкультури постійно використовуються елементи авторської програми М.М.Єфименка, після денного сну – «Гімнастика пробудження». Вихователь-методист Спічак Г.О організувала з педагогами тренінг з теми «Інноваційна діяльність в ДНЗ» в рамках якого провела інтерактивні ігри, вправи, зокрема: «Снігова куля», «Самопрезентація», використала метод «семантична карта» та прийоми технології розвитку критичного мислення «Гронування», «Сенкан». Усі педагоги систематично працювали над удосконаленням своєї професійної майстерності, відвідували районні семінари, методичні об’єднання, вивчали досвід колег. На базі нашого садочка проведено два районні методоб’єднання педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, під керівництвом Стешук В.В, вихователя нашого ДНЗ. Під час засідання з теми «Впровадження інноваційних технологій розвитку дитини у навчально-виховний процес» вихователь Харитонюк Л.І. продемонструвала використання коректурних таблиць під час занять. Музичний керівник Максимчук Т.М. під час районного методичного об’єднання музичних керівників з теми «Впровадження нетрадиційних методів музичного виховання у роботі з дітьми дошкільного віку» провела заняття з теми «Країна мрій» з використанням слухання –медитації, співів в різних емоціях, ходьби за методикою М. Шутя, гри на нетрадиційних музичних інструментах. Заняття з грамоти з теми «Допомога казковим героям» з використанням елементів оздоровчих технологій, інтерактивних форм роботи показала для педагогів району вихователь Терещук Н. М під час засідання школи становлення професійної майстерності молодого вихователя. Майстер-клас для педагогів району під час засідання з теми «І вживані речі ожива, коли руками творяться дива» вихователь Шульган Т.С. презентувала виготовлення оберегу «грошове дерево» .

Гурткова робота

Протягом навчального року у закладі плідно працювали гуртки з розвитку творчих здібностей дітей.

Так, впродовж 2016-2017 н.р. діяли 9 гуртків:

«Малятко-здоров’ятко», інструктор з фізкультури Білоголовська Т.М.

«Стежинкою здоров’я», вихователь Бурба Ю.Г.

«Безпека дитини», керівник гуртка Августинович Г.І.

«Знай, люби, бережи», вихователь Хилюк В.М.

«Дитячі фантазії», вихователь Семенчук Н.Г.

«Чарівні пальчики», керівник гуртка Германюк О. А.

«Любо казко, починайсь, будь ласка», вихователь Новак Л.В.

«Чарівний світ театру», музичний керівник Басюк Н.В.

«Музична ігротека», музичний керівник Максимчук Т.М.

Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки педагогів.

VI. Соціальна активність дошкільного закладу

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі у заходах різного рівня.

Впродовж 2016-2017 навчального року педагогічний колектив приймав участь:

• В обласному конкурсі «Зимова фортеця» вибороли ІІІ місце, збудувавши фортецю довжиною 30 метрів. Для вручення нагород до дошкільного закладу завітали представники комунального закладу «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради, які окрім нагородження за перемогу в конкурсі, запропонували дітям ще й взяти участь у спортивно-масовому заході «Перший старт». По завершенню заходу відбулося урочисте вручення відзнак командам, котрі посіли призові місця. Діти були дуже раді значкам, блокнотам, браслетам, які отримали за участь у змаганнях та найбільше гордились дипломами, які отримали за перше, друге та третє місця. Спортивні призи від організаторів за перемогу в конкурсі «Зимова фортеця»: кубок, диплом, футбольний м’яч було вручено дирекції закладу. • Районних акціях: «Подаруємо українську книжку дітям Луганщини», під час якої педагоги разом з батьками зібрали 109 книжок «Великодні подарунки дітям Луганщини», діти разом з батьками і педагогами виготовили обереги і подарували дітям Луганщини ігри та іграшки.

• Учасники гуртка «Чарівні пальчики», керівник гуртка Германюк О. А. брали участь в обласному конкурсі дитячого малюнка «Моя Україна – у світі єдина», присвяченому Дню Соборності та Свободи України, а вихованка групи «Вишенька» Войтович Іванна посіла ІІІ місце.

• Заняття вихователів Харитонюк Л.І, Новак Л.В. опубліковано в журналах «Дитячий садок. Фантазії вихователів»

• Вихователь Юлія Войтович опублікувала авторський матеріал в мережі Інтернет на сайті: UROK-UA.com, назва публікації Конспект заняття з казкотерапії для молодшого віку на тему “Пригоди двох ведмежат»

VII.  Робота медичного персоналу

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснюють сестри медичні Захарко С.В., Захарчук К.І ., Середа Р.В. Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо - профілактичної роботи кожного дня та організації харчування. Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей : групи раннього віку - 1 раз у місяць, садові групи - 1 раз у квартал всі виміри записані у антропометричному журналі та оформлені листки здоров’я усіх груп ДНЗ. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів. Раз на рік проводяться обстеження дітей на ентеробіоз. Так, Костопільським відділом ДУРЛ центром 23.03. 17 р. обстежено дітей на гельмінтоз групи: «Суничка», «Ромашка», «Колосок», «Дубок», «Ягідка»- всього 90 дітей.

Систематично проводиться моніторинг захворюваності дітей в ДНЗ.

На диспансерному обліку знаходяться 184 дитини з них:

• Опорно –рухові захворювання-40 дітей;

• Серцево-судинні-60 дітей;

• Неврологічні - 46 дітей;

• Очні хвороби -7 дітей;

• Дерматологічні - 7дітей;

• Частохворіючі - 8 дітей;

• Урологічні -2 дітей;

• лор захворювання - 7 дітей;

• відставання у вазі - 14 дітей;

• відставання у зрості -1дитина;

• відставання у фізичному розвитку-1дитина;

• надмірна вага -1дитина.

Згідно наказу МОЗ України від 30.01.01р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні» відповідно до віку дітей в дошкільному закладі проводяться профілактичні щеплення, після письмової інформованої згоди батьків та огляду дитячого педіатру. Контроль за своєчасним проведенням щеплень ведеться сестрою медичною Захарчук К.І. Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із сестрою медичною по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізичного виховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на свіжому повітрі. Систематично, в плановому порядку, та за епідеміологічними показниками санітарний стан ДНЗ контролюється Держпродспоживслужбою. Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд, проводиться обстеження в баклабораторії. Також у ДНЗ проводиться санітарно-просвітницька робота, зокрема проведені бесіди з вихователями з тем: «Особиста гігієна та прищеплення культурно-гігієнічних навичок», «Профілактика травматизму у дітей», «Профілактика інфекційних захворювань», «Значення режиму дня в життєдіяльності дитини. Гігієнічні вимоги до організації режиму дня та навчальних занять», «Ротовірусна інфекція та її профілактика», «Профілактика гострих кишкових інфекцій», «Раціональне харчування дітей для їх росту та розвитку». Виступ на педагогічній раді з теми: «Медико-педагогічний контроль». З помічниками вихователів ДНЗ проведено бесіди з тем: «Гігієнічне виховання дітей в умовах ДНЗ», «Профілактика інфекційних захворювань», «Дотримання санітарно-гігієнічного режиму в ДНЗ», «Попередження кишкових інфекцій», «Що потрібно знати помічнику вихователя, правила миття посуду, маркування притирального інвентарю», «Попередження дитячого травматизму». З батьками проведено просвітницьку роботу з тем: «Профілактика ГРВІ», «Профілактика інфекційних захворювань», «Профілактика гострих кишкових інфекцій», «Адаптаційний період дітей в ДНЗ». Також виготовлені санбюлетні на теми: «Ротовірусна інфекція та її профілактика», «Профілактика скарлатини у дітей», «Обережно грип», «Педикульоз та його профілактика». 8. Організація харчування у ДНЗ Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни.

Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», N 202/165, 26.02.2013, Наказу «Про затвердження змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах». Відповідальною особою за організацію харчування дітей в ДНЗ є сестра медична з дієтхарчування Середа Р.В. Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи. Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється сестрою медичною в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування. Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів. Сестра медична веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку та своєчасність проходження медоглядів працівниками закладу. Харчування для дітей груп з 10.5 годинним режимом роботи становить - 19.00/11.40-сплачують батьки; з 12 годинним режимом роботи – 20.00/12.00- сплачують батьки. Питанню якісного харчування постійно приділяється особлива увага. Постійний контроль за правильною організацією харчування здійснюється завідувачем ДНЗ, а також комісією з перевірки якості харчування дітей в ДНЗ: голова Холодюк Г.К., члени: Баховська В.П, Стешук В.В, Захарко С.В.. Періодичність контролю – 1 раз на тиждень. Зауваження та відмітки про їх усунення фіксуються в картах контролю за організацією харчування, В ДНЗ організований контроль за якістю продуктів харчування, що надходять. Прийом продуктів від постачальників, аналіз їх стану проводиться обов'язково в присутності сестри медичної з дієтхарчування.

Періодичний контроль проводять працівники міської ради, та методист по дошкільному вихованню відділу освіти Спічак Г.О. Харчування в ДНЗ наближене до раціонального і здійснюється відповідно до примірного двотижневого меню, яке складено на зимовий, весняний, літній та осінній періоди року, проводиться аналіз вартості харчування однієї дитини в день та виконання норм харчування.

Виконання норм харчування за основними продуктами:

  №           Назва продукту     Виконання норм    
   1     цукор   100
  2 картопля 100
  3 олія 100
  4 масло вершкове                  98
  5 свіжі фрукти 90
  6 м'ясо 71
  7 яйця 100
  8 риба 93
  9 овочі 86
 10 молоко 98
 11 сир кисломолочний 88
 12 соки 100

 

У закладі харчуються діти пільгових категорій: - безкоштовно: Діти з малозабезпечених сімей - 38 дітей -50% від загальної суми: багатодітні родини -71дитина

Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні.

IX. Організація роботи з сім’ями вихованців

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці: - анкетування, - батьківські збори, - індивідуальні та групові консультації - участь у святах - дні відкритих дверей. У кожній групі з початком навчального року було оформлено батьківські куточки в яких постійно змінювався інформаційний матеріал. Спільно з батьками практикувалися дні відкритих дверей, батьки постійно мали змогу тримати на контролі харчування дітей, в кожній групі , кожен день вивішується меню, яке зберігається протягом місяця. У цьому році батьки активно відвідували усі свята, причому їхні пропозиції та побажання щодо сценарію обов’язково враховувались. Участь у спільних святах, участь в конкурсах та виставках закладу, днів відкритих дверей сприяла зацікавленості батьків до роботи з їх дітьми у дошкільному закладі. Все це сприяло створенню довірливих взаємовідносин між родинами вихованців та педагогами. Передбачається участь батьків у ремонті приміщення, і, зважаючи на досвід минулих років, сподіваємось також на Вашу активну участь.

X. Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні.

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст.19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 року №1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», за дошкільним закладом закріплено територію для ведення обліку дітей, які не охоплені, з певних причин, дошкільною освітою. На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. №1/9 –811 «Про здійснення соціально – педагогічного патронату», інструктивно – методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9- 352, від 04.10.2007 р., № 1/9 – 583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ДНЗ розроблені заходи , які включають: - соціально−педагогічний патронат сімей, які мають дітей 5−6річного віку, які не відвідують дошкільний заклад; - роз’яснення нормативних документів та ознайомлення з роботою закладу щодо охоплення дітей дошкільною освітою, - робота консультпункту з надання консультацій за запитом. Відповідно до наказу по ДНЗ «Про організацію соціально-педагогічного патронату сімей, діти яких з певних причин не відвідують ДНЗ» № 45 від 08.08. 2016р. призначено відповідальну особу за проведення обліку дітей віком від 0 до 6 років вихователя-методиста Спічак Г.О. В закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним навчальним закладом. Членами робочої групи складено списки дітей дошкільного віку на підставі обходу по закріпленим вулицям. Педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність дітей, неохоплених дошкільною освітою. Загальна кількість дітей — 375: з них відвідують консультпункт при дошкільному закладі - 197 , що становить 53%; охоплені позашкільною освітою – 19 що становить 5% , охоплено іншими формами здобуття дошкільної освіти - 159 дітей, що становить 42%

XI. Управлінська діяльність завідувачем ДНЗ

Безпосереднє керівництво ДНЗ здійснює Костопільська міська рада та відділ освіти Костопільської державної адміністрації. До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять: • Рада ДНЗ ( голова Янчук Олена Василівна), • Профспілковий комітет (голова Баховська В.П.), • Батьківські комітети груп, • Педагогічна рада, • Загальні збори батьків та членів трудового колективу. Протягом 2016-2017 навчального року активно працювала Рада Закладу. Батьківські комітети груп вели активну роботу, щодо залучення позабюджетних коштів для проведення ремонтних робіт в закладі, організовували участь батьків в облаштуванні ігрових майданчиків, групових кімнат. Засідання Батьківського комітету закладу проводились регулярно.

XII. Система роботи щодо захисту дитини

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах: - Конституція України; - Конвенції ООН про права дитини; - Законом України «Про охорону дитинства». Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2016 року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ №3.

Практичним психологом Веремчук Г.В. розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, сімей, діти яких потребують соціальної підтримки. З батьками та членами родин проведена роз'яснювальна робота, щодо права користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту. Протягом року сім'ям надавались консультації вихователями, вихователями-методистами та сестрами медичними. Мікроклімат сімей позитивний, неблагополучних та родин, що потребують допомоги немає. 13. Система роботи закладу щодо попередження травматизму Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки. Педагогами всіх вікових груп були проведені тематичні консультації, проводилася робота з дітьми для формування навичок безпеки життєдіяльності. Для проведення роботи з дітьми з проблем безпеки життєдіяльності, у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна робота з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної навчально-виховної роботи. У батьківських куточках висвітлювалися такі теми: «Ваші діти повноправні громадяни України», «Обов’язки дорослих щодо безпеки і захисту дітей», «Надання першої допомоги при нещасних випадках» На нарадах при завідувачу ДНЗ постійно розглядались питання щодо попередження дитячого травматизму. Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та сестер медичних. В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці. Регулярно проводяться інструктажі з техніки безпеки. Для працівників розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях. Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі можна вважати достатньою.

XIV. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я працівників.

В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників ДНЗ № 3 , яким надається додаткова відпустка до від 3 до 7 календарних днів окремим категоріям працюючих. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листкам непрацездатності, педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення згідно діючого законодавства (ст. 57 Закон України «Про освіту») В Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ «Заохочення за успіхи у роботі», в якому визначені умови заохочення працівників за сумлінне виконання посадових обов’язків та бездоганну працю (моральне заохочення). Грамотами Костопільської РДА та районної ради нагороджені Германюк Ольгу Анатоліївну, керівника гуртка; Баховську Валентину Петрівну, вихователя. Грамотами Міської ради нагороджені: Музичук Сергій Анатолійович, робітник по обслуговуванню. В дошкільному навчальному закладі всі працівники сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, що є невід’ємною складовою успішного управління закладом.

XV. Проведення роботи по зверненню громадян.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі № 3 проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян. За вересень – травень 2016-2017 навчального року кількість усних звернень склала 35, із них 23 з метою оформлення дітей у дошкільний заклад і 8 щодо працевлаштування. За ініціативи завідувача на особистому прийомі було 4 батьків, які мали заборгованість по оплаті за харчування. Порушені питання розглянуті, надані відповіді . Письмові звернення відсутні.

XVI. Робота по зміцненню матеріально - технічної бази ДНЗ

За 2016-2017 навчальний рік в дошкільному навчальному закладі за допомогою бюджетних коштів, благодійних внесків батьків та спонсорської допомоги була зміцнена матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу. Матеріальна та матеріально - навчальна база в дошкільному закладі задовільна. Природне та штучне освітлення відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Теплопостачання та водопостачання проточною холодною водою здійснюється централізовано, подача гарячої води здійснюється через водонагрівачі. Харчоблок 100% укомплектований та забезпечений технологічним та холодильним обладнанням. Створені умови для прання дитячої білизни. Протягом травня-серпня силами працівників закладу проведено роботу по підготовці до літнього оздоровчого періоду, здійснено благоустрій території дошкільного закладу, проведено генеральні прибирання усіх групових кімнат та службових приміщень. За бюджетні кошти міської ради придбано: Придбані матеріали, медикаменти та обладнання за 2016 рік Найменування Сума Матеріали – 231909 грн., в т.ч. Миючі засоби, в т.ч. (пральний порошок, мило, рідкі та тверді миючі засоби) 4042,22 Господарські товари 110880,34 Постільні дитячі комплекти 23220,00 Одіяла дитячі 35955,00 Халати та костюми робочі 7870,00 Рушники 8400,00 Подушки 8940,00 Технічна документація 12155,02 Виготовлення стенду 372,60 Принтер 1785,00 Монітор 1155,00 Преса 14796,68 Канцтовари 2337,14 Продукти харчування- Загальний фонд 528618,00 грн. Спеціальний фонд – 584528.66 грн. Медикаменти – 5000 грн. За спонсорську допомогу: Силами батьків та працівників закладу організовано ремонти в усіх групових кімнатах, пофарбовано парканчики на дитячих майданчиках, частково відремонтовано наявний фізкультурно – спортивний інвентар та обладнання, проведено доукомплектацію майданчиків нетрадиційним ігровим обладнанням. За благодійні внески батьків на суму 36 тис. грн. у заклад придбано: - група «Вишенька» придбано столи (4680 грн.), зроблено реставрацію шаф (600 грн), придбано карнизи, тюль на суму 475 грн; - група «Суничка» стіл, лавочки куточок відпочинку (2650), - група «Дубок» кухню (1500 грн.), - група «Веселка» виготовлено куточок природи (770 грн.), куточок бібліотеки (500 грн), - група «Калинка», куточок відпочинку (1000 грн.) - група «Яблунька» придбано світильники в групову кімнату, куточок природи (1600), магнітну дошку (600); - група «Ягідка» придбано дошку (700 грн.), стілець для вихователя (500 грн) ; - група «Ромашка», придбано телевізор (6500 грн.), - група «Бджілка» лінолеум (2000 грн.), - група «Колосок» лінолеум (9000 грн.); - придбано іграшки в усіх групах тощо. Спонсорська допомога, надана батьками при прийняті дитини до дошкільного закладу: - фарба на суму 1500 грн. для фарбування зал, кухні, коридорів тощо. - смола (220 грн.) для фарбування фундаменту

При дошкільному навчальному закладі працює громадська організація «Розвиток дошкілля Костопільщини». Головною метою Організації є розвиток дошкільної освіти в м.Костопіль Костопільського району Рівненської області.

Основними напрямами діяльності Організації є:

• створення умов для комфортного перебування дітей у дошкільних навчальних закладах, із застосуванням енергозберігаючих технологій;

• пропагування серед громадськості національних родинних технологій;

• сприяння розвитку освіти, охорони здоров’я, фізичної культури, спорту та туризму;

• пропагування серед громадськості гуманістичних ідей сучасної освіти на засадах демократизму;

• сприяння створенню сучасних умов організації навчально-виховного процесу дошкільних навчальних закладів.

Протягом 2016- 2017 років був реалізований проект в рамках програми "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду", щодо заміни старих дерев’яних вікон у кількості 48 штук у спальних кімнатах груп на суму 457 тис. грн.

Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах та на території закладу, створюють затишок та комфорт для дітей. Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою досить нові завдання. Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку. Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити. Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати педагогам закладу, обслуговуючому персоналу, батькам вихованців за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації наших ідей. Ми сподіваємося, що представлений матеріал дозволить вам сьогодні і надалі об'єктивно оцінити діяльність, мене як керівника і діяльність всього нашого дошкільного навчального закладу. Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками. Дякую за увагу!