Аналіз результатів освітньої та методичної роботи дошкільного навчального закладу № 3 «Сонечко» за 2018 - 2019 навчальний рік 

1. Загальна характеристика та матеріальна база закладу.

Дошкільний навчальний заклад №3 «Сонечко» знаходиться у віданні відділу освіти, розташований у типовому приміщенні, перебуває на бюджеті Костопільської міської ради. Діючий статут дошкільного навчального закладу зареєстровано в Костопільській РДА 07.05.2014 року, реєстраційний номер 15981050005000421.

Адреса закладу: м. Костопіль, вул. Грушевського, 36.

Дошкільний заклад сьогодні - це сучасний заклад освіти пріоритетними завданнями діяльності якого є:

• забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;

• забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та готовності до шкільного навчання;

• надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання дитини;

• взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей;

• впровадження інноваційної діяльності, новітніх технологій.

За проектною потужністю дошкільний навчальний заклад розраховано на 322 місця для дітей від 1 року до 6(7) років. У цьому році заклад відвідувало 574 дитини, в тому числі дітей раннього віку - 86 , дошкільного віку - 488, хлопчиків - 249, дівчаток - 325. Групи комплектуються переважно у червні - серпні.

У 2018-2019 навчальному році укомплектовано 15 вікових груп: - 2 групи раннього віку - другого року життя; - 3 групи молодшого віку - четвертого року життя; - 5 груп середнього віку-п'ятого року життя; - 5 груп старшого віку - шостого року життя. Заклад працює за 5-денним режимом роботи: 12 груп – з 10,5 годинним перебуванням дітей, 3 групи – з подовженим робочим днем – 12 годинним режимом роботи.

Мовний режим - українська мова.

Для занять дітей в дошкільному закладі створено всі умови, а саме, обладнані: спеціальні приміщення:

- дві музичні зали;

- спортивна зала;

- методичний кабінет;

- медичний кабінет та ізолятор;

- кабінет сестри медичної з дієтхарчування;

- фізіотерапевтичний кабінет;

- психологічний та логопедичний кабінети, а також :

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,

- спортивний майданчик.

Групові приміщення в основному забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Робота по зміцненню матеріально-технічної бази ДНЗ.

За 2018-2019 навчальний рік в дошкільному навчальному закладі за допомогою бюджетних коштів, благодійних внесків батьків та спонсорської допомоги була зміцнена матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу. Матеріальна та матеріально-навчальна база в дошкільному закладі задовільна. Природне та штучне освітлення відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Теплопостачання та водопостачання проточною холодною водою здійснюється централізовано, подача гарячої води здійснюється через водонагрівачі. Харчоблок 100% укомплектований та забезпечений технологічним та холодильним обладнанням. Створено умови для прання дитячої білизни. Протягом травня-серпня силами працівників закладу проведено роботу по підготовці до літнього оздоровчого періоду, здійснено благоустрій території дошкільного закладу, проведено генеральні прибирання усіх групових кімнат та службових приміщень.

Придбані матеріали, медикаменти:

Найменування Сума
1. Продукти харчування (грн.), з них: 1170159,00
  Загальний фонд 584729,00
  Спеціальний фонд 585430,00
2. Спонсорська допомога батьків (грн.) 11500,00

Вік

Вік педпрацівників Кількість %
20-30 4 10
30-40 13 32,5
40-50 8 20
50-60 11 27,5
60 та більше 4 10

Освіта

Освіта Кількість %
Вища 37 92,5
Вища базова 1 2,5
Середня спеціальна 2 5

Педагогічний стаж

Педагогічний стаж Кількість %
до 5 років 1 2,5
5-10 років 13 32,5
10-20 років 11 27,5
20-30 років 6 15
більше 30 років 9 22,5

Кваліфікаційний рівень педагогів

Категорія Кількість %
Вища 13 32,5
1 категорія 9 22,5
2 категорія 11 27,5
Спеціаліст 7 17,5
Педагогічне звання 4 10

3-м вихователям присвоєно педагогічне звання «вихователь – методист», 1 вихователю-методисту – «старший вихователь». Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання. У цьому році підвищили свою кваліфікацію при інституті післядипломної педагогічної освіти - 6 педагогів: Тимошина О.М, вихователь-методист; Денисова Т.О, керівник гуртка; Цимбала К.А, інструктор з фізкультури, та вихователі Стешук В.В, Семенчук Н.Г, Фесюк І.В.

Упродовж навчального року було атестовано 8 педагогів: підтвердили відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям «спеціаліст вищої категорії» Веремчук Г.В, Янчук О.В, Стешук В.В, Ільчук І.О; присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» Білоголовській Т.М, кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» Фесюк І.В, Андрощук В.П. підтвердили відповідність раніше присвоєному званню «вихователь-методист» Стешук В.В; відповідність раніше встановленому 11 тарифному розряду Натяжко Н.І.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також, проведена підписка на періодичні видання: «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практичний психолог. Дитячий садок», «Методична скарбничка вихователя», «Музичний керівник дошкільного закладу», хоча не мали змогу підписати такі періодичні видання, як «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Дитячий садок», «Дитячий садок. Управління», «Дошкільний навчальний заклад на дошкільний заклад». Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. У цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

3. Організація освітнього процесу

Нормативна база

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

• Конституція України;

• Закон України «Про освіту»;

• Закон України «Про дошкільну освіту»;

• Закон «Про мови в Україні»;

• Закон України «Про охорону дитинства»;

• Положення про дошкільний навчальний заклад;

• Конвенція ООН про права дитини;

• Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»;

• Положення про атестацію педагогічних кадрів України зі змінами та доповненнями;

• Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах;

• "Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок». Наказ МОНУ №509 від 11.09.2002 ;

• Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах»;

• Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234);

• Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446);

• Інструктивно-методичних рекомендацій «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» - лист МОН молодь спорту України від 16.03.2012 року №1/9-198;

• Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах» - лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-456;

• Інструктивно-методичні рекомендації «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» - лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-454;

• Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» - лист МОН України від 11.10.2017 №1/9-546, інших нормативно-правових актів.

Також, відповідно до власного Статуту, Програми розвитку та Річного плану роботи дошкільного закладу.

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення напрямків освіти, освоєння прогресивних технологій розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Цьому спряє впровадження інноваційних технологій в освітній процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданнями, сучасним дидактичним матеріалом. Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. Освітній процес організовується на основі Базового компоненту дошкільної освіти України. Окрім програми «Українське дошкілля», у дошкільному навчальному закладі впроваджуються парціальні програми, за якими реалізуються освітні завдання інваріантивної частини навчального плану:

- Програма художньо-естетичного розвитку «Радість творчості» Авт. О.П.Долинна;

- Програма з фізичного виховання «Казкова фізкультура» Авт. М.М.Єфименко;

- Програма з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності «Про себе треба знати, про себе треба дбати» Авт. Л.В.Лохвицька;

- Навчальна програма образотворчого напряму «Чарівні пальчики», Авт. О.А.Германюк.

Парціальні програми розширюють та поглиблюють можливості розвитку особистості дитини та реалізують пріоритетні напрямки у діяльності дошкільного навчального закладу.

Упродовж 2018 – 2019 навчального року педагогічний колектив плідно працював над вирішенням таких завдань:

1. Розвиток у дітей чуття національної свідомості шляхом залучення їх до музичного мистецтва.

2. Формування життєвої компетенції у дітей, шляхом впровадження інноваційних форм роботи з логіко-математичного розвитку, економічного виховання.

3. Впровадження інноваційних технологій як засіб оптимізації спільної фізкультурно – оздоровчої роботи ДНЗ і родин.

Ці завдання спрямовано на реалізацію науково-методичної проблемної теми, над якою дошкільний заклад працює з 2017 року, а саме : забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних стандартів, розвитку національно-свідомої, творчої, життєво компетентної особистості». Комплексно здійснюється підхід до вирішення річних завдань.

Проведено:

- чотири педагогічних ради, тематичні вивчення з оформленням відповідних довідок, матеріалів до них;
- повний цикл консультацій для вихователів з оформленням папки з їх друкованим змістом для самостійного опрацювання;

- систематично організовуються тематичні виставки робіт дітей та батьків, оформлення стендів, стенгазет.

- діяльність закладу було висвітлено в пресі, на сайті ЗДО.

Упродовж навчального року в закладі регулярно проводились семінар-практикум «Плекаймо особистість» під керівництвом Борей Ю.О, творча лабораторія «Формуємо інноваційну культуру педагога», керівник Янчук О.В, методичне об’єднання педагогів ДНЗ «Творчий педагог – творчі діти», керівник Ільчук І.О.

З метою реалізації напрямку «Впровадження інноваційних технологій як засіб оптимізації спільної фізкультурно – оздоровчої роботи ДНЗ і родин» в закладі проведено:

- Педагогічна рада з теми «Основні пріоритетні напрями освітньої роботи у 2018-2019 навчальному році» під час якої розглянуто питання «Про створення безпечних психологічних умов зростання та виховання дошкільників»;

- Методичне об’єднання педагогів «Творчий педагог – творчі діти» з організацією педагогічного калейдоскопа з теми «Оздоровлюємо дітей під музику», під час якого педагоги мали змогу поділитися досвідом використання інноваційних музичних технологій в оздоровчій роботі з дітьми;

- Засідання творчої групи з теми «Сучасні здоров’язбережувальні технології в ДНЗ» під час якого присутні ознайомилися з досвідом щодо оздоровлення малюків за допомогою нетрадиційних технологій Йога та Су-Джок терапія, фітнес-програмами та переглянули заняття з використанням степ-аеробіки вихователя Стешук В.В.;

- Засідання семінару–практикуму з теми «Значення рухової діяльності для здоров’я і розвитку дітей» з переглядом комплексу вправ з фітболами, вправи з нетрадиційними предметами, розвага з БЖД «Школа пішохідних наук»;

- Консультації «Безпека життєдіяльності: формуємо навички в дошкільників», «Використання елементів спорту у фізкультурно-оздоровчій роботі»;

- Колективний перегляд заняття з формування життєвих навичок, що сприяють духовному та психічному здоров’ю практичного психолога Веремчук Г.В.;

- Спортивні свята і розваги «Щоб усі були здорові», «Здоровим будь», «Бережи здоров’я змалку», «Вітаміни – наші друзі», «У країні здоров’я» тощо. 

- Батьківські збори «Формуємо здоровий спосіб життя» з розглядом питань: • Вчимося вести здоровий спосіб життя (практикум); • Впроваджуємо здоров’язбережувальні технології (Майстер-клас для батьків) • Оздоровлення дітей влітку (рекомендації).

Для вирішення питання «Розвиток у дітей чуття національної свідомості шляхом залучення їх до музичного мистецтва» в ДНЗ було проведено: Педагогічну раду з теми «Інтеграція музичної діяльності в освітній процес ЗДО» з розглядом питань «Інтерактивні музичні ігри – універсальний метод навчання», «Музика режимних моментів» та практикумом «Музичні ігри на майданчику»; засідання творчої лабораторії з теми «Формування громадянської компетенції дошкільників засобами використання інноваційних музичних технологій» з розглядом питань «Роль українських народних музичних інструментів у патріотичному вихованні дошкільників» та проведенням Ярмарку педагогічних ідей з обміну досвідом по використанню музичних народних ігор з патріотичного виховання дошкільників»; методичне об’єднання педагогів «Творчий педагог – творчі діти» з розглядом питання «Мультимедіа в музичній освіті дошкільників», організацією педагогічного калейдоскопа з теми «Оздоровлюємо дітей під музику», з ознайомленням з досвідом роботи музичного керівника Клюки В.Л. з теми «Лікувальна сила музичного фольклору» та переглядом музичної розваги «Українці на пасіці»; консультацій «Рівень участі вихователя у музичному занятті», Тривалість музичних занять і свят», «Співпраця музичного керівника з родинами вихованців. Проведено конкурс на створення кращого центру музичної діяльності, переможцями стали групи «Ромашка» (вихователі Семенчук Н.Г, Борей Ю.О), «Бджілка» (вихователі Басюк М.П., Пилипенко Л.В, Пацько Н.М.), «Суничка» (вихователі Стешук В.В, Музичук Н.А.).

Інноваційні педагогічні технології в педагогіці пов’язані із загальними процесами в суспільстві, інтеграцією знань і форм соціального буття. Вони забезпечують умови розвитку творчих здібностей дошкільника, здійснення його права на індивідуальний творчий внесок, на особистісну ініціативу, на свободу саморозвитку.

З метою реалізації завдання «Формування життєвої компетенції у дітей, шляхом впровадження інноваційних форм роботи з логіко-математичного розвитку, економічного виховання» проведено педагогічну раду «Сучасні підходи до розвитку логіко-математичного мислення у дошкільників" з розглядом питань «Створення умов для формування логіко-математичної компетентності дошкільників», «Праця і професії у дзеркалі логіко-математичного розвитку дітей та проведено інтерактивний семінар з теми «Формування логіко-математичної компетентності дошкільників»; консультування педагогів «Орієнтири Державного стандарту щодо моніторингу рівня сформованості математичної компетенції старших дошкільників», «Математичні казочки, які полюбляють малюки», «Економіка малюкам»; колективний перегляд інтегрованого заняття з пріоритетом логіко-математичного розвитку з теми «Лісова гостина» з дітьми молодшої групи «Вишенька», вихователя Натяжко Н.І. Під час методичного об’єднання педагогів ДНЗ з теми «Розвивальне навчання з використанням ІКТ» розглянуто питання «Ознайомлення з цифрами та складом числа за допомогою мультимедійних засобів навчання». Проведено засідання творчої групи з теми «Інноваційний підхід до логіко-математичного розвитку дошкільників» , під час якого вивчались наступні питання «Монтессорі-підхід до вивчення математики», «Ознайомлення дошкільників з просторовими відношеннями використовуючи метод наочного моделювання», «Використання моделювання під час розв’язання тестових задач». Учасниками засідання було сформовано систему занять з ознайомлення дошкільників з просторовими відношеннями» Теми «Організація освітнього процесу з формування логіко-математичної компетенції», «Формуємо економічну культуру дошкільників» розглядалися на засіданнях семінару – практикуму вихователів ЗДО. Цікаві виступи підготували Овдійчук І.А з питання «Рання профорієнтація дошкільників засобами економічного виховання», Ольга Суранович з теми «Формування економічної досвідченості дошкільників засобами гри», Людмила Брень «Коректурні таблиці, як засіб економічного виховання дошкільників», Тетяна Себлій «Робота над інтелектуальною супровідною карткою «Сімейна економіка». Педагогічний тренінг «Формування навичок економічного мислення та уявлень» з використанням інтерактивних форм навчання підготувала та організувала керівник семінару-практикуму Борей Ю.О. Належна увага в дошкільному закладі приділяється впровадженню інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес. Так, на засіданнях методичного об’єднання педагогів ДНЗ розглядалися питання з формування комп’ютерної грамотності педагогів та використання інноваційних форм навчання дітей.

Цікаву дидактичну гру з теми «Розкажи про козаків» з використанням інтерактивних форм роботи, таких як «Мікрофон», «робота в парах», «робота в групах» та інноваційних технологій «мнемотехніка», «робота з коректурними таблицями» презентувала для педагогів вихователь Стешук В.В.

Інноваційні форми роботи з батьками презентували для присутніх вихователі під час батьківських зборів. Так, майстер-клас для батьків з впровадження здоров’язбережувальних технологій продемонструвала Валентина Стешук під час зборів з теми «Формуємо здоровий спосіб життя» , а майстер-клас використання інтерактивних музичних ігор у навчанні дітей організувала музичний керівник Ольга Мальчик під час зборів з теми «Особистісний розвиток дітей – спільна справа батьків та педагогів.

На засіданнях творчої лабораторії педагоги ознайомилися з інноваційними оздоровчими технологіями в освітньому процесі ДНЗ, такими як Йога, Су-Джок терапія, «Розумна гімнастика», степ-аеробіка тощо, керівник Янчук О.В.

З використанням мультимедійних засобів в освітньому процесі педагоги ознайомилися під час засідань методичного об’єднання з теми «Розвивальне навчання з використанням ІКТ» . Інноваційні технології Едьютеймент, Stream – освіта, Квест та оздоровчі музичні технології Орф-метод, як терапія, Са – Фі – Дансе», музикотерапія було представлено на засіданні з теми «Формуємо інноваційну компетентність педагогів», керівник Ільчук І.О. Також, з педагогами проведено консультування з тем: «Технології педагогічного спілкування з батьками» , «Застосування коректурних таблиць для виправлення вимови окремих звуків у дітей».

Практичне використання інноваційних технологій, як то: коректурні таблиці, ТРВЗ, методику «Шість цеглин» продемонстрували вихователь Юлія Бурба під час заняття з грамоти з теми «Подорож в країну Звуколяндію» та вихователь Ільчук І.О. під час заняття з теми «Математична країна»; логоритміку, мнемокартки використала у логоритмічній грі «Подорож осіннього листочка» вихователь Янчук Олена Василівна. Усі педагоги систематично працювали над удосконаленням своєї професійної майстерності, відвідували районні семінари, методичні об’єднання, вивчали досвід колег.

   На базі нашого закладу проведено два районні методоб’єднання педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, під керівництвом Харитонюк Л.І., вихователя нашого ДНЗ. Під час засідання з теми «Забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової освіти, відповідність Базового компонента дошкільної освіти віковим особливостям дітей старшого дошкільного віку та вимогам концептуальних засад реформування Нової української школи», керівник МО Харитонюк Л.І наголосила на ціннісному потенціалі формування життєво компетентної особистості дошкільнят в контексті реалізації ідей Нової української школи. Тимошина О.М., методист ЗДО продемонструвала презентацію «Впровадження методики «Шість цеглинок» у закладах дошкільної освіти» та наголосила, що її можна використовувати для вивчення різних розділів програми. Практичний психолог Веремчук Г.В. ознайомила з основними формами роботи щодо забезпечення наступності обох ланок у формуванні психологічної готовності дитини до навчання в школі.

     На засіданні з розгляду питання «Використання інноваційних технологій у роботі з дітьми дошкільного віку та їх роль у якісній підготовці дітей до школи» у практичному модулі учасники методоб’єднання мали змогу переглянути підсумкове інтегроване заняття в старшій групі «Суничка» вихователя Музичук Н.А. з теми «Таємниці космосу», під час якого було використано інноваційні технології лепбук, мнемотехніка, елементи ейдетики та метод піктограм. Діти з задоволенням виконували різні завдання, подорожуючи у космосі.

У жовтні було проведено засідання районного семінару-практикуму завідувачів та вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів з теми: «Сучасний, позитивний імідж дитячого закладу, складові іміджу». Цікаву ділову гру «День відкритих дверей» з елементами театралізації продемонстрували педагоги і вихованці закладу. Завідувач ДНЗ №3 Любов Гергелюк запропонувала виступ у вигляді презентації з питання іміджу сучасного дошкільного закладу та ознайомила присутніх зі складовими іміджу. Про психологічні аспекти іміджу педагога розповіла Галина Веремчук, практичний психолог ДНЗ №3 "Сонечко". Вихователь-методист Олена Тимошина презентувала роботу дошкільного закладу № 3 «Сонечко» з питання іміджу. Учасники семінару-практикуму обмінялися думками з приводу побаченого, відмітили велику роботу колективу і керівництва закладу стосовно формування позитивного іміджу закладу.

Цікаве заняття із застосуванням креативного підходу з теми «Осіння подорож з хмаринкою», яке презентувала музичний керівник Клюка В.Л. мали змогу переглянути під час засідання районного методичного об’єднання музичних керівників дошкільних навчальних закладів з теми «Застосування нових підходів у креативному і творчому розвитку дітей дошкільного віку на музичних заняттях. Під час заняття Валентина Леонідівна використала елементи методик Карла Орфа (музичний оркестр – виконання твору Л. Нагорної «Хай завжди в небі сонце світить»), Насті Комлікової (музична гра «Кольорова парасолька»), мнемотехніка (під час гри на музичних інструментах), артикуляційна гімнастика (озвучення дощику), психогімнастика (слухання звуків дощу, розповідь хмаринки), логоритміка (Пісня «Хмарка біла-біла»), ігровий масаж (хмарка пропонує дітям освіжитися).

Заняття з дітьми старшої групи «Ягідка» вихователя Ільчук І.О з теми «Ми – майбутні школярі» презентувала вихователь Ільчук І.О. під час засідання районного семінару- практикуму з теми «Готовність дитини до школи: складові успішного навчання» В ході заняття Ірина Олексіївна використала елементи «ранкових зустрічей», дидактичні ігри та вправи для розвитку пам’яті, уваги, мислення (з цифрами, числами, на орієнтування у просторі, логічне мислення), мнемотаблиці, коректурні таблиці (за методикою Н.Гавриш). Пізнавальну активність дітей стимулювала використанням проблемно-пошукових завдань, інтерактивних форм роботи, як робота в парах, робота в групах.

Гурткова робота.

Упродовж 2018-2019 н. р. навчального року в закладі плідно працювали 13 гуртків з розвитку творчих здібностей дітей: Фізкультурно-оздоровчого напрямку: 

- «Малятко-здоров’ятко», керівник Білоголовська Т.М.;

- «Казкова фізкультура», керівники Андрощук В.П., Ярошик Л.М.;

Народознавчого напрямку:

- «Джерельце», керівник Хилюк В.М.;

- «Cтежинка народної творчості», керівник Овдійчук І.А.

Пізнавального напрямку:

- «Пізнайко», керівник Захарова О.М.

Логіко-математичного напрямку:

- «Юні бізнесмени», керівник Натяжко Н.І.

Природничого напрямку:

- «Калинчине віконечко», керівник Онищук С.Л.;

Художньо–естетичного напрямку:

- «Чарівні пальчики», керівник Германюк О.А.;

- «Чарівний папір», керівник Борей Ю.О.

Мовленнєво-драматичного напрямку:

- «Казка на долоньках», керівник Корзун Г.М.;

- «Казковий дім», керівник Басюк М.П.

Музично-естетичного напрямку:

- «Усмішка», керівник Червюк Т.А.;

- «Дзвінкі голосочки», керівник Клюка В.Л.

Результативність роботи з дітьми.

Моніторинг стану засвоєння програми дітьми у всіх вікових групах є головним показником роботи педагогів та усього колективу у цілому. Для ефективного всебічного вивчення розвитку компетенції кожної дитини в травні 2019 року було проведено діагностування дітей, яке дозволило визначити рівень показників компетенцій (знань, умінь і навичок) вихованців дошкільного закладу. З метою проведення обстеження рівня компетенцій відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, вихователі оцінювали досягнення дітей кожної вікової групи за показниками (критеріями) всіх семи освітніх ліній («Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у світі природи», «Дитина у світі культури», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Гра дитини», «Мовлення дитини»).

Результати представлені в таблиці та діаграмах. Таблиця узагальнених показників засвоєння дітьми вимог програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» та освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти у вересні 2018-2019 н.р.

Висновок: Виходячи з результатів діагностичного дослідження досягнень дітей за освітніми лініями БКДО, які наочно відображені в оцінних картках та узагальнені у відповідних таблицях і діаграмах, можна зробити наступні висновки: освітній процес спрямовано на основну мету - формування у дошкільників світогляду цілісного бачення навколишнього світу і самих себе, свого місця в природі та суспільстві.

Аналіз результатів педагогічного обстеження показав, що у більшості вихованців на високому, достатньому та середньому рівнях сформовані показники компетенцій за всіма освітніми лініями. Найнижчі показники належать освітнім лініям «Дитина в природному довкіллі», «Мовлення дитини».

Резервом у роботі педагогічного колективу є:

• впровадження дієвих форм взаємодії з батьками щодо наступності в організації пізнавально-розвивальної діяльності дошкільників;

• оптимізація роботи з дітьми щодо розвитку мовлення;

• організація розвивальної діяльності в групах відповідно до вікових можливостей дітей на основі компетентністного підходу, тобто спрямованості освітньо-виховного процесу на досягнення соціального закріпленого результату та дотримання принципу дитиноцентризму;

• формування у дітей готовності до взаємодії з навколишнім світом, розвиток специфічних видів діяльності дошкільників, які є фундаментальними для дошкільного дитинства та визначають і забезпечують адаптацію дитини до нового соціального статусу – школяра;

• оптимізація роботи щодо впровадження інноваційних технологій для покращення показників рівня знань дітей.      Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

Підготовка дітей до навчання в школі

Обстеження стану готовності дітей до шкільного навчання показало, що у дітей – випускників на достатньому рівні розвинуті психічні процеси, потенційні можливості щодо розвитку пізнавальних процесів.

Наші вихованці мають достатній і середній рівень саморегуляції та самостійності, вміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді та відповіді однолітків. У квітні – травні 2019 року було обстежено 106 дітей. Встановлено загальний рівень шкільної готовності: Високий – 58, 6%; середній – 36,9%; низький – 4,5%. Випускники нашого дошкільного навчального закладу мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі.

Аналіз вивчення стану роботи зі старшими дошкільниками дає можливість робити висновки, що велику увагу вихователі приділяли не лише формуванню спеціальних умінь, а й створювали для дітей умови по формуванню здатності емоційно реагувати на навколишній світ, міркувати, планувати власну діяльність, доводити розпочату справу до кінця, що в свою чергу є найважливішими чинниками у формуванні успішної навчальної діяльності.

Велика увага приділялася мовленнєвому розвитку дітей: під час організованих занять їх навчали основам грамоти, готували руку до письма через графічні завдання. Така планомірна і систематична робота зі старшими дошкільнятами дала позитивну динаміку у їх підготовці до майбутнього навчання в школі. Хочеться відмітити за належну підготовку дітей до школи вихователів Бурбу Ю.Г, Пилипенко Л.В, Терещук Н.М, Стешук В.В, Ільчук І.О, Баховську В.П. Семенчук Н.Г, Борей Ю.О. та інших. Таким чином, у ДНЗ створені всі умови для всебічного розвитку дошкільнят.

4. Співпраця з ЗОШ.

Велика увага в роботі закладу приділялася наступності дошкільної та початкової освіти. У 2018 – 2019 навчальному році було укладено спільні угоди про співпрацю з Костопільськими загальноосвітніми школами №4 та №6, в яких передбачено заходи, спрямовані на узгодженість питань щодо розвитку, навчання та виховання дітей старшого дошкільного віку та учнів першого класу, організації з ними освітнього процесу.

Складено та погоджено план роботи по забезпеченню наступності між дошкільною та початковою ланками освіти, яким передбачено:

- спільні заняття;

- відслідкування подальших досягнень випускників ДНЗ;

- взаємовідвідування уроків та занять;

- робота з батьківськими колективами;

- спільна робота психологів навчальних закладів.

Учителів школи та батьків запрошували у дошкільний заклад на День відкритих дверей «Дитячий садок як соціально-педагогічне середовище розвитку майбутніх першокласників» з переглядом занять у старших групах. Тісно співпрацюючи із ЗОШ 1-3 ступенів №4 (директор Кириша С.Г.) та № 6 (директор Пашко П.А.) провели спільні заходи з учнями початкових класів «Свято Миколая», «Свято Різдва», «Стрітення». Вдячні класоводам Савченко Л. Б, Ніконєнко М. П, Нечипорук Т. П, Ярко А. П. за плідну співпрацю.

Упродовж року вихователі старших груп водили дітей на екскурсії до школи: у класні приміщення, спортивну залу, по території школи та до шкільної бібліотеки. Вчителі початкової ланки запросили педагогів нашого дошкільного закладу на методичне об’єднання з теми «Компетентнісно-діяльнісний підхід в освітньому процесі початкової школи в умовах нової української школи», яке відбулося 29 жовтня 2018 року. Від дошкільного закладу на заході були присутні вихователі Ільчук Ірина Олексіївна, Бурба Юлія Григорівна, Музичук Наталія Анатолівна та вихователь-методист Тимошина Олена Миколаївна, яка виступила на методичному об’єднанні з питання «Наступність дошкільної і початкової освіти в умовах НУШ» Вихователі старших груп Пилипенко Людмила Володимирівна, Семенчук Наталія Григорівна відвідали уроки у вчителів Савченко Лілії Борисівни урок у 1-А класі з предмету Я досліджую світ з теми "Сторінка дослідника. Властивості льоду" 31.01.2019 та Ніконєнко Маряни Павлівни урок у 1-Б класі з математики "Вимірюємо маси предметів. 1 кілограм — 1 кг, терези, гирі. Порівнюємо математичні вирази. Творча робота над задачею» - 15.03.2019 10 січня на базі нашого дошкільного закладу проведено спільний семінар з елементами тренінгу з теми «На порозі до школи» про взаємозв’язок дитячого садка, сім’ї та школи у формуванні готовності дитини до шкільного життя в умовах НУШ. На заході були присутні вчителі, які набиратимуть школярів у 2019 році Нечипорук Тетяна Петрівна та Ярко Алла Петрівна.

Цікаві завдання запропонувала для присутніх практичний психолог Галина Веремчук з використання вправ для розвитку пам’яті, мислення, уяви. Також вчителі початкової школи були присутні на Дні відкритих дверей у дошкільному закладі – 12 березня під час якого мали змогу переглянути заняття вихователя Ільчук І.О. в старшій групі «Ягідка» з теми «Ми – майбутні школярі». В ході заняття Ірина Олексіївна використала елементи «ранкових зустрічей», дидактичні ігри та вправи для розвитку пам’яті, уваги, мислення (з цифрами, числами, на орієнтування у просторі, логічне мислення), мнемотаблиці, коректурні таблиці (за методикою Н.Гавриш).

Пізнавальну активність дітей стимулювала використанням проблемно-пошукових завдань, інтерактивних форм роботи, як робота в парах, робота в групах. Педагоги дошкільного закладу також запросили вчителів до Методичної вітальні «Дошкільник напередодні шкільного життя», під час якої обговорили сучасний погляд на готовність до НУШ та розглянули основні моменти стосовно готовності дитини до шкільного навчання з огляду на концепцію НУШ та ті вимоги, які закладені в Державному стан¬дарті дошкільної освіти в Україні. У рамках проекту «Впевнений старт» вихователем-методистом Спічак Г.О. проведено тренінг з педагогами стосовно використання елементів НУШ в освітньому процесі. Педагоги ДНЗ брали участь в інтернет-марафоні «Підготовка до НУШ». Вихователь Харитонюк Л.І. та вихователь-методист Тимошина О.М. отримали сертифікати за участь у конференції за темою: «Підготовка до школи у стилі НУШ» для педагогів дошкільної та початкової освіти, психологів у межах Всеукраїнського Інтернет-марафону «Підготовка до НУШ» Також, ми запрошували вчителів початкової школи на педагогічну раду з теми «Результат роботи – життєва компетентність дошкільника» з розглядом питання «Сформованість ключових компетентностей випускників ЗДО - складова успішного навчання». На батьківських зборах вихователі старших груп надали батькам рекомендації з питання «Готуємося до ролі батьків школяра» , а вчителі початкових класів ЗОШ № 4 ознайомили батьків з програмою першого класу та розповіли, які риси характеру слід розвивати у дітей для того, щоб їм було легше навчатись в умовах Нової української школи. V. Взаємодія з сім’ями вихованців Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Робота педагогів з батьками впродовж року здійснювалась у двох напрямках: з колективом батьків та індивідуально. Педагогічний колектив організовував різні активні форми співпраці: - анкетування, - батьківські збори, - індивідуальні та групові консультації - участь у святах - дні відкритих дверей. Так, цікаво, інформаційно насичено, пройшли батьківські збори «Формуємо здоровий спосіб життя», «Особистісний розвиток дітей – спільна справа батьків та педагогів».

Елементи дихальної гімнастики за системою А. Стрельнікової презентувала під час майстер-класу «Впроваджуємо здоров’язбережувальні технології» вихователь Стешук В.В. Про Орф-метод як терапію, Са-Фі-Данс –танцювально-ігрову гімнастику, музикотерапію в роботі з дошкільниками розповіла та продемонструвала методи роботи з дітьми під час майстер-класу для батьків з теми «Інтерактивні музичні ігри: універсальний метод навчання» музичний керівник Мальчик О.В. У кожній групі з початком навчального року було оформлено батьківські куточки в яких постійно змінювався інформаційний матеріал. Спільно з батьками практикувалися дні відкритих дверей, батьки постійно мали змогу тримати на контролі харчування дітей, в кожній групі , кожен день вивішується меню, яке зберігається протягом місяця. У цьому році батьки активно відвідували усі свята, причому їхні пропозиції та побажання щодо сценарію обов’язково враховувались.

Педагогічний колектив постійно сприяв формуванню психологічної та педагогічної компетентності батьків щодо розуміння закономірностей розвитку дитини, питань навчання та виховання дошкільнят шляхом проведення різноманітних форм роботи: батьківських зборів, розміщення матеріалів у куточках для батьків, групових та індивідуальних консультацій, анкетування та діагностування, постійне залучення до активної участі у святах, ранках, відкритих заходах, конкурсах, святах. Використання таких форм роботи передбачає співробітництво, співтворчість педагогів, дітей та батьків. Слід відмітити, що протягом навчального року батьки надавали посильну допомогу у зміцненні матеріально-технічної бази закладу. Спільна та чітка робота з батьківським комітетом дала можливість зробити косметичні ремонти в усіх вікових групах, придбати дитячі меблі, поповнити арсенал дитячих іграшок, укомплектувати дитячі ігрові майданчики нетрадиційним ігровим та фізкультурно – спортивним обладнанням.

Силами батьків та працівників закладу організовано ремонти в усіх групових кімнатах, пофарбовано парканчики на дитячих майданчиках, частково відремонтовано наявний фізкультурно – спортивний інвентар та обладнання, проведено доукомплектацію майданчиків нетрадиційним ігровим обладнанням. Відрадно відмітити плідну співпрацю з батьками вихователів груп, де за благодійні внески батьків придбано: - група «Сонечко» - столи - 4500 грн., тюль, карнізи – 1500, іграшки, канцтовари - 2400 грн, всього 8400 грн.; - група «Берізка» - гойдалка- 1000 грн., мийка – 1200 грн., іграшки, канцтовари – 1000 грн., всього 3200 грн; - група «Дзвіночок»- тюль 600 грн., іграшки, канцтовари- 4500 грн. , всього 5100 грн; - група «Калинка - іграшки, канцтовари- 2000 грн.; - група «Веселка» - іграшки, канцтовари - 2000 грн., килимок – 700 грн., пісочниця – 2000 грн, дзеркало 350 грн. всього 5050 грн; - група «Барвінок» - ігровий куточок – 2500 тис. грн.., іграшки – 100, ляльковий театр – 300, ремонт ігрових споруд на майданчику – 300 грн. , всього 3200 грн; - група «Бджілка» - канцтовари – 2500 грн., іграшки- 1500 грн., всього 4000 грн; - група «Капітошка»- капітальний ремонт умивальної кімнати 18000 грн.; - група «Колосок»- куточок відпочинку – 3000 грн., ремонт групи – 3000 грн. , всього 6000 грн; - група «Ромашка»-килим, дорожки - 4130 грн., тюль 2000 грн., посуд- 1500 грн, всього 7630 грн;. - група «Вишенька»- куточок відпочинку – 2700, покривала 1000, меблі в ігрову зону - 6000, всього 9700 грн; - група «Дубок» - канцтовари- 2400 грн., іграшки-1350 грн, ремонт – 2000 грн, всього 5750 грн; - група «Яблунька» - шафа і стіл – 2800, канцтовари, іграшки – 2500, ремонт 1000, всього 6300 грн; - група «Ягідка» - канцтовари, іграшки- 1680 грн.; - група «Суничка» - іграшки, канцтовари- 3200 грн., дидадтичний матеріал - 610 грн. , всього 3810 грн. Всього: 88 320 грн. VІ. Організація роботи методичного кабінету Упродовж навчального року в закладі успішно проводилася методична робота. Її зміст побудований на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психолого-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблеми організації методичної роботи. Обговорено та проаналізовано заплановані контрольні та показові заняття, колективні перегляди. Проведено 4 педагогічні ради, рішення яких в основному виконані.

На даних засіданнях обговорювалися навчальні плани, заслуховувалися аналізи тематичних перевірок, проводилося анкетування вихователів з різних методик, засідання круглих столів та інші форми роботи з кадрами. Упродовж року здійснювався контроль за навчально-виховним процесом шляхом безпосереднього спостереження і аналізу роботи вихователів. Педагогічний колектив приймав активну участь у масових районних заходах. Вихователі Харитонюк Л.І. та Семенчук Н.Г. очолювали районні методичні об’єднання педагогів та семінар-практикум вихователів ДНЗ. Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на реалізацію завдань, які передбачають формування у дитини життєвої компетенції і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі завдання обговорені на педагогічних радах, виробничих нарадах, під час індивідуальних і групових консультацій.

Слід відмітити, що педагоги закладу активно займалися впровадженням інноваційних технологій в навчально-виховний процес, зокрема, успішною була робота з використання комп’ютерних технологій, дослідницької діяльності. Під час організації роботи з педагогічними кадрами використовувалися традиційні та нетрадиційні форми роботи, зокрема тренінги, педагогічні аукціони, мультимедійні презентації, майстер-класи, ділові ігри, школа педагогічного досвіду, семінар-практикум вихователів, анкетування, конкурси і т.д.

Слід зазначити, що пошук організації навчання вихователів мав вигляд інтегрованого процесу, що припускало варіацію вже відомих методів роботи з інтерактивними. Під час інтерактивної взаємодії відбувалося не тільки накопичення знань, але й формувався механізм самореалізації кожного вихователя. Крім того, використання інтерактивних методів насичувало зміст методичної роботи, що в свою чергу, впливало і на якість безпосередньої роботи з дітьми. Соціальна активність дошкільного закладу Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі у заходах різного рівня.

Впродовж 2018-2019 навчального року педагогічний колектив приймав участь у: • обласному конкурсі «Зимова фортеця» Уу рамках Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів «Спортивна зима» та здобули ІІІ місце. • Всеукраїнському занятті доброти про гуманне та відповідальне ставлення до тварин», вихователі Терещук Н.М, Пилипенко Л.В, Музичук Н.А. • Всеукраїнському Інтернет-марафоні «Підготовка до НУШ» вихователь Харитонюк Л.І, вихователь-методист Тимошина О.М. • Опублікували авторські матеріали в мережі Інтернет на сайті: SUPER.UROK-UA.com, назва публікації «Усі, хто є на білім світі, мають право бути й жити» вихователь Овдійчук І.А та на сторінці інтернет проекту abetkaland.in.ua вихователь Янчук Олена Василівна авторський матеріал «У бабусі на господі». • Участь в організації та проведенні Всеукраїнської дистанційної олімпіади «Всеосвіта Зима 2018-2019» (Янчук О.В. з вихованцями. • У заходах служби у справах дітей районної державної адміністрації до Дня захисту дитини тощо. VІІ. Організація медичної роботи На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснюють сестри медичні Захарко С.В., Захарчук К.І ., Середа Р.В. Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо - профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.

Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей : групи раннього віку - 1 раз у місяць, садові групи - 1 раз у квартал всі виміри записані у антропометричному журналі та оформлені листки здоров’я усіх груп ДНЗ. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів. Раз на рік проводяться обстеження дітей на ентеробіоз. Систематично проводиться моніторинг захворюваності дітей в ДНЗ.

На диспансерному обліку знаходяться 215 дітей з них:

• Опорно –рухові захворювання - 20 дітей;

• Серцево-судинні - 42 дитини;

• Неврологічні - 79 дітей;

• Захворювання ендокринної системи – 2 дітей;

• Хірургічні захворювання – 5 дітей;

• Очні хвороби -5 дітей;

• Дерматологічні - 6 дітей;

• Частохворіючі - 17 дітей;

• Урологічні - 2 дітей;

• Лор захворювання - 12 дітей;

• Стоматологічні – 9 дітей;

• Відставання у вазі – 8 дітей;

• Відставання у зрості - 1 дитина;

• Відставання у фізичному розвитку - 3 дітей;

• Надмірна вага – 5 дітей.

Згідно наказу МОЗ України від 30.01.01р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні» відповідно до віку дітей в дошкільному закладі проводяться профілактичні щеплення, після письмової інформованої згоди батьків та огляду дитячого педіатру. Контроль за своєчасним проведенням щеплень ведеться сестрою медичною Захарчук К.І. Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із сестрою медичною по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізичного виховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на свіжому повітрі. Систематично, в плановому порядку, та за епідеміологічними показниками санітарний стан ДНЗ контролюється Держпродспоживслужбою. Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд, проводиться обстеження в баклабораторії. Також у ДНЗ проводиться санітарно-просвітницька робота, зокрема проведені бесіди з вихователями з тем: «ГРВІ і його профілактика», «Кір, паротит, краснуха і їх профілактика», «Раціональне харчування дітей», «Адаптація дитини до ДНЗ», «Загартування влітку природними чинниками (сонце, повітря, вода)» «Гігієна дітей дошкільного віку», «Педикульоз та його профілактика», «Профілактика гострих кишкових інфекцій». Виступи на виробничій нараді з теми: «Про результати медико-педагогічного контролю», «Про аналіз медичного огляду дітей закладу вузькими спеціалістами», «Про виконання норм харчування в ДНЗ за вересень - листопад 2017 року», «Про стан роботи щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму» З помічниками вихователів ДНЗ проведено бесіди з тем: «Правила миття столового посуду», «Профілактика гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь», «Дотримання санітарно-гігієнічного режиму в ДНЗ», «Правила миття іграшок». З батьками проведено просвітницьку роботу з тем: «Адаптація дитини до ДНЗ», «Належний режим та харчування дитини в домашніх умовах», «Профілактика травматизму у дітей », «Правила миття дитячих іграшок». Також виготовлені санбюлетні на теми: «Профілактика гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь», «Профілактика скарлатини у дітей», «Обережно грип», «Педикульоз та його профілактика».

8. Організація харчування дітей.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», N 202/165, 26.02.2013, Наказу «Про затвердження змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах». Відповідальною особою за організацію харчування дітей в ДНЗ є сестра медична з дієтхарчування Середа Р.В. Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи. Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється сестрою медичною в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування. Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів. Сестра медична веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку та своєчасність проходження медоглядів працівниками закладу. Харчування для дітей груп з 10,5 годинним режимом роботи становить - 23.00/13.80-сплачують батьки; з 12 годинним режимом роботи – 24.00/14.40- сплачують батьки.

На літній оздоровчий період вартість харчування збільшено на 10%. Питанню якісного харчування постійно приділяється особлива увага. Постійний контроль за правильною організацією харчування здійснюється завідувачем ДНЗ, а також комісією з перевірки якості харчування дітей в ДНЗ: голова Холодюк Г.К., члени: Баховська В.П, Стешук В.В, Захарко С.В. Періодичність контролю – 1 раз на тиждень. Зауваження та відмітки про їх усунення фіксуються в картах контролю за організацією харчування, В ДНЗ організований контроль за якістю продуктів харчування, що надходять. Прийом продуктів від постачальників, аналіз їх стану проводиться обов'язково в присутності сестри медичної з дієтхарчування. Періодичний контроль проводять працівники міської ради та методист по дошкільному вихованню відділу освіти Спічак Г.О.

Харчування в ДНЗ наближене до раціонального і здійснюється відповідно до примірного двотижневого меню, яке складено на зимовий, весняний, літній та осінній періоди року, проводиться аналіз вартості харчування однієї дитини в день та виконання норм харчування.

Назва продуктів

Виконання норм (%)

Цукор 100
Молоко 92
Картопля 100
Олія 100
Масло 93
Свіжі фрукти 80
М'ясо 74
Яйця 100
Риба  91
Овочі 93
Сир твердий 76
Сир кисломолочний 80
Соки 91

 Недовиконання норм харчування пояснюється постійним подорожчанням цін на продукти харчування.

У закладі харчуються діти пільгових категорій: - безкоштовно: Діти з малозабезпечених сімей - 37 дітей, в тому числі діти-інваліди і сироти; - діти, батьки яких загинули в зоні АТО- 1 дитина. Діти, батьки яких на даний час перебувають в зоні АТО- 3 дітей -50% від загальної суми: багатодітні родини -67 дитини Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні. Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5 -річного віку та обліку дітей у мікрорайоні. Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст.19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 року №1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», за дошкільним закладом закріплено територію для ведення обліку дітей, які не охоплені, з певних причин, дошкільною освітою. На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. №1/9 –811 «Про здійснення соціально – педагогічного патронату», інструктивно – методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9- 352, від 04.10.2007 р., № 1/9 – 583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ДНЗ розроблені заходи , які включають: - соціально−педагогічний патронат сімей, які мають дітей 5−6річного віку, які не відвідують дошкільний заклад; - роз’яснення нормативних документів та ознайомлення з роботою закладу щодо охоплення дітей дошкільною освітою, - робота консультпункту з надання консультацій за запитом. Відповідно до наказу по ДНЗ «Про організацію соціально-педагогічного патронату сімей, діти яких з певних причин не відвідують ДНЗ» № 45 від 08.08. 2016 р. призначено відповідальну особу за проведення обліку дітей віком від 0 до 6 років вихователя-методиста Спічак Г.О. В закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним навчальним закладом. Членами робочої групи складено списки дітей дошкільного віку на підставі обходу по закріпленим вулицям. Педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність дітей, неохоплених дошкільною освітою. Загальна кількість дітей — 375: з них відвідують консультпункт при дошкільному закладі - 197 , що становить 53%; охоплені позашкільною освітою – 19 що становить 5% , охоплено іншими формами здобуття дошкільної освіти - 159 дітей, що становить 42%. Поряд з тим, у роботі колективу закладу просліджується ряд проблем, яким необхідно приділити увагу в наступному навчальному році: Вихователям слід більше уваги звертати на використання інтерактивних форм роботи з дітьми Педагогічному колективу слід спрямувати свої зусилля на покращення умов життєвого розвивального простору для дітей (дообладнати ігрові осередки, забезпечити їх необхідним інвентарем, обладнанням та іграшками), використовуючи нетрадиційні підходи до оформлення групових кімнат, розташування дитячих та іграшкових меблів. Зробити розвивальний простір динамічним. Подбати про придбання дитячого інвентарю для праці в природі. Робота закладу щодо накопичення, вивчення, узагальнення та систематизації передового педагогічного досвіду має поверхневий характер, необхідно приділити увагу належному доопрацюванню вихователями досвідів роботи, які матимуть результативність та можливість їх використання в практиці роботи дошкільного закладу. Істотною проблемою в роботі педагогів все ще є переповнюваність груп, особливо ясельної та молодших, комплектація груп за віком. Все ще не повністю вирішена проблема обладнання фізкультурної зали та фізкультурного майданчика. Гострою необхідністю є здійснення патрулювання території ДНЗ представниками правоохоронних органів у вечірні години, так як підлітками, які збираються на території дошкільного закладу нищаться ігрові споруди, спортивне обладнання. Особливу увагу Веремчук Г.В, практичному психологу дошкільного закладу слід приділити роботі з сім’ями, діти яких потребують підвищеної уваги з боку педагогів. Актуальною залишається проблема впровадження у роботу дошкільного закладу новітніх технологій навчання та виховання. Тому більше уваги слід приділяти роботі по вивченню кращих здобутків науки і практики. Організація освітньої діяльності в дошкільному навчальному закладі у 2019/2020 навчальному році здійснюватиметься відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах» - лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-456, Інструктивно-методичні рекомендації «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» - лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-454, Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» - лист МОН України від 11.10.2017 №1/9-546, інших нормативно-правових актів. Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту в ДНЗ № 3 «Сонечко» на 2019-2020 навчальний рік буде визначатись: Освітніми програмами та навчально-методичною літературою, що затверджені або рекомендовані Міністерством освіти і науки України чи схвалені для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, а саме: Комплексними освітніми програми: – “Українське дошкілля”, програма розвитку дитини дошкільного віку (авт.. Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О. та ін.). Парціальними освітніми програмами: - Англійська мова для дітей дошкільного віку. Авт. Кулікова О.А, Шкваріна Т.М, заг. редакція Низковська О.В. - Навчальна програма образотворчого напряму «Чарівні пальчики», Авт. О.А.Германюк. Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2018-2019 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів, нормативно-правові акти МОН України та з метою усунення недоліків і забезпечення більш високої якості дошкільної освіти, ефективного педагогічного впливу на розвиток особистості дитини, педагогічний колектив разом з батьками та громадськістю дошкільного навчального закладу організує роботу у відповідності до домінуючих напрямків роботи з педагогами за єдиною науково-методичною проблемою «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних стандартів, розвитку національно свідомої, творчої, життєво компетентної особистості» та визначає пріоритетні завдання на новий навчальний рік щодо модернізації змісту дошкільної освіти в умовах роботи за Базовим компонентом дошкільної освіти: Завдання Костопільського ДНЗ № 3 «Сонечко» на 2019 -2020 навчальний рік 1. Забезпечити системну організацію трудової діяльності дітей дошкільного віку як основу їхнього соціального розвитку. 2. Формувати життєву компетенцію у дітей шляхом впровадження інноваційних форм роботи в художньо-мовленнєву та комунікативну діяльність. 3. Удосконалювати роботу з впровадження інноваційних технологій як засобу оптимізації спільної фізкультурно – оздоровчої роботи ДНЗ і родин.