Звіт завідувача за 2020-2021 н.р.

1. Звіт завідувача дошкільного навчального закладу № 3 «Сонечко» м.Костопіль Костопільської міської ради за 2020-2021 навчальний рік навчальний рік Гергелюк Любов Борисівни перед педагогічним колективом та громадськістю 22.06.2021 року

2. Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України  №178 від 23 березня 2005 р. та «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю».

3. Мета: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Порядок денний:

1. Звіт завідувача ДНЗ «Про роботу дошкільного навчального закладу № 3 «Сонечко» у 2020/2021 навчальному році»: 2. Відповіді завідувача ДНЗ на запитання.

3. Обговорення звіту завідувача ДНЗ.

4. Голосування.

5. Прийняття рішення загальних зборів

1. Загальна характеристика.

Дошкільний навчальний заклад № 3 м. Костопіль Костопільської міської ради розпочав функціонування у 1963 році. Сьогодні - це сучасний заклад освіти пріоритетними завданнями діяльності якого є:

• забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;

• забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та готовності до шкільного навчання;

• надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання дитини;

• взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей;

• впровадження інноваційної діяльності, новітніх технологій.

Групові приміщення в основному забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення: - дві музичні зали; - спортивна зала; - методичний кабінет; - медичний кабінет та ізолятор; - кабінет сестри медичної з дієтхарчування; - фізіотерапевтичний кабінет; - психологічний та логопедичний кабінети; - прогулянкові майданчики для кожної вікової групи, - спортивний майданчик.

2. Склад вихованців.

За проектною потужністю дошкільний навчальний заклад розраховано на 322 місця для дітей від 1 року до 6(7) років. У цьому році заклад відвідувало 525 дітей, в тому числі дітей раннього віку - 55 , дошкільного віку - 470, хлопчиків – 284, дівчаток - 241. Групи комплектуються переважно у червні - серпні.

У 2020-2021 навчальному році укомплектовано 15 вікових груп:

- 2 групи раннього віку – другого - третього року життя;

- 2 групи молодшого віку - четвертого року життя;

- 3 групи середнього віку-п'ятого року життя;

- 8 груп старшого віку - шостого року життя.

Заклад працює за 5-денним режимом роботи: 12 груп – з 10,5 годинним перебуванням дітей, 3 групи – з подовженим робочим днем – 12 годинним режимом роботи. Мовний режим - українська мова.

3. Кадрове забезпечення.Підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Дошкільний заклад 100 % укомплектований педагогічним та обслуговуючим персоналом відповідно до Типових штатних нормативів. Кількість штатних одиниць – 83, педагогічних працівників - 39, медичних - 3, спеціалістів (бухгалтерів) – 2, є діловод, обслуговуючого персоналу -37. З 39 педагогів на повну ставку працюють 34; 1 на 0.75 ставки музичний керівник та 1 керівник гуртка на 0,75 ставки, 1 вихователь на 0,75 ставки, ще 2 інструктора з фізкультури на 0,5 ставки.

Вік

Вік працівників Кількість %
20-30 років 1 2,5
30-40 років 15 38,5
40-50 років 9 20,5
50-60 років 7 18
60 років та більше 8 20,5

Освіта

Освіта Кількість %
Вища 37 95

Середня спеціальна

 

2 5

Педагогічний стаж роботи

Педагогічний стаж Кількість %
до 5 років 0 0
від 5 до 10 років 6 15,5
віж 10 до 20 років 16 41
від 20 до 30 років 6 15,5
від 30 років і більше 11 28

Кваліфікаційний рівень педагогів

Категорія Кількість %
Вища 14 36
І категорія 13 33
ІІ категорія 8 21
Спеціаліст 4 10
Педагогічне звання 3 8

2-м вихователям присвоєно педагогічне звання «вихователь – методист», 1 вихователю-методисту – «старший вихователь».

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання.

У цьому році підвищили свою кваліфікацію при інституті післядипломної педагогічної освіти - 6 педагогів: Янчук О.В. – вчитель-логопед, Спічак Г.О. – інструктор з фізкультури, Максимчук Т.М. – музкерівник та вихователі Тимошина О.М, Новак Л.В, Савченко Т.Г. та ще двоє мають підвищити у вересні-грудні 2021 року (Войтович Ю.І, Брень Л.Д).

Упродовж навчального року було атестовано п’ятнадцять педагогів: підтвердили відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям: «спеціаліст вищої категорії» вихователі Тимошина О.М, Новак Л.В, Харитонюк Л.І; присвоєно кваліфікаційні категорії: «спеціаліст вищої категорії» вихователям Борей Ю.О, Овдійчук І.А, Себлій Т.П; «спеціаліст першої категорії» музкерівнику Максимчук Т.М, вихователям Брень Л.Д, Бурбі Ю.Г, Захаровій О.М, Чорній Н.В, Ярошик Л.М.; «спеціаліст другої категорії» музкерівникам Калашніковій Л.Г, Потичко Б.М.; встановлено 12 тарифний розряд керівнику гуртка Денисовій Т.О.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри були опрацьовані педагогами шляхом самоосвіти упродовж навчального року. Також, проведена підписка на періодичні видання: «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практичний психолог, Дитячий садок», «Методична скарбничка вихователя», «Музичний керівник дошкільного закладу», хоча не мали змогу підписати такі періодичні видання, як «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Дитячий садок», «Дитячий садок. Управління», «Дошкільний навчальний заклад» на дошкільний заклад».

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. У цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

4. Нормативна база.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

• Конституція України;

• Закон України «Про освіту»;

• Закон України «Про дошкільну освіту»;

• Закон «Про мови в Україні»;

• Закон України «Про охорону дитинства» №2402-ІІІ від 26.04.2001 р.;

• Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305);

• Конвенція ООН про права дитини;

• Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»;

• Положення про атестацію педагогічних кадрів України зі змінами та доповненнями. Наказ №930 від 06.10.2010;

• Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах;

• «Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок». Наказ МОНУ №509 від 11.09.2002;

• Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах»;

• Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234);

• Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446);

• Інструктивно-методичних рекомендацій «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» - лист МОН молодь спорту України від 16.03. 2012 року №1/9-198;

• Інструктивно-методичні рекомендації «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» - лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-454;

• Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» - лист МОН України від 11.10.2017 №1/9-546, інших нормативно-правових актів;

• Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020-2021 навчальному році»» - лист МОН України від 30.07.2020 №1/9-411 та інших нормативно-правових актів.

Під час карантинного періоду:

• Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо особливостей організації освітнього процесу під час карантину» - лист МОН України від 25.03.2020 №1/9-176;

• Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину» - лист МОН України від 23.04.2020 №1/9-219;

• Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти» - лист МОН України від 22.05.2020 №1/9-269.

Також, відповідно до власного Статуту, Програми розвитку та Річного плану роботи дошкільного закладу.

5. Реалізація освітнього процесу в ДНЗ №3.

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення напрямків освіти, освоєння прогресивних технологій розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Цьому спряє впровадження інноваційних технологій в освітній процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданнями, сучасним дидактичним матеріалом. Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Освітній процес організовується на основі Базового компоненту дошкільної освіти України. Окрім програми «Українське дошкілля», у дошкільному навчальному закладі впроваджуються парціальні програми, за якими реалізуються освітні завдання інваріантної частини навчального плану: - Англійська мова для дітей дошкільного віку – авт. Кулікова О.А, Шкваріна Т.М, заг. редакція Низковська О.В. - «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку – авт. Єфименко М.М. - Навчальна програма образотворчого напряму «Чарівні пальчики», Авт. О.А.Германюк. Парціальні програми розширюють та поглиблюють можливості розвитку особистості дитини та реалізують пріоритетні напрямки у діяльності дошкільного навчального закладу.

Упродовж 2020 – 2021 навчального року педагогічний колектив плідно працював над вирішенням таких завдань:

1. Впроваджувати інтерактивні форми та інформаційно-комп’ютерні технології у роботу педагогів з метою формування життєвої компетенції дітей.

2. Удосконалювати мовленнєво-комунікативну компетенцію дошкільників шляхом активізації театрально-ігрової діяльності.

3. Продовжувати роботу з впровадження інноваційних технологій як засобу оптимізації спільної фізкультурно – оздоровчої роботи ДНЗ і родин.

Ці завдання спрямовано на реалізацію науково-методичної проблемної теми, над якою дошкільний заклад працює з 2017 року, а саме: забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних стандартів, розвитку національно-свідомої, творчої, життєво-компетентної особистості.

Комплексно здійснюється підхід до вирішення річних завдань:

- чотири педагогічні ради, комплексні та тематичні вивчення з оформленням відповідних довідок, матеріалів до них, які проводилися в онлайн режимі;

- повний цикл консультацій для вихователів з оформленням папки з їх друкованим змістом для самостійного опрацювання;

- створено віртуальний методичний кабінет, в якому вміщено матеріали педагогічних рад, методичних об’єднань, університету педагогічної майстерності, семінару-практикуму, річний та інші плани, положення, консультації, конспекти занять тощо;

- систематично організовуються тематичні виставки робіт дітей та батьків, оформлення стендів, стінгазет; - діяльність закладу висвітлено на сайті ЗДО.

Упродовж навчального року в закладі регулярно проводились семінар-практикум «Плекаймо особистість» під керівництвом Шульган Т.С, школа педагогічної майстерності, керівник Онищук С.Л, методичне об’єднання педагогів ДНЗ «Творчий педагог – творчі діти», керівник Тимошина О.М. З метою реалізації напрямку роботи з впровадження інноваційних технологій як засобу оптимізації спільної фізкультурно – оздоровчої роботи ДНЗ і родин у дошкільному закладі було проведено педагогічну раду з теми «Охорона праці, життя і здоров’я учасників освітнього процесу в наявних умовах».

Значну увагу було приділено питанням роботи дошкільного закладу в умовах карантину, у зв’язку з коронавірусною інфекцією. Вихователь Новак Л.В презентувала свій досвід роботи з організації просвітницької роботи з батьківським колективом в умовах карантину.

Свій досвід роботи працівники закладу презентували в ході круглого столу з теми «Робота дошкільного закладу в реаліях коронавірусу», на який було винесено питання:

 Охорона праці, життя і здоров’я учасників освітнього процесу в умовах пандемії, спричиненої коронавірусною інфекцією – інформація Захарко С.В, сестри медичної старшої;

 Організація роботи з дітьми під час режимних моментів в умовах карантину - інформація Себлій Т.П, вихователя старшої групи «Барвінок»;

 Дотримання карантинних вимог під час музичних занять – інформація Потичко Б.М, музичного керівника;

 Фізкультурно-оздоровчий розвиток дітей в наявних умовах: організація занять з фізичного виховання, свят та розваг – інформація Войтович Ю.І, інструктора з фізкультури.

Також, за допомогою інтернет-технологій було проведено тестування з теми «Фізкультурно-оздоровча робота з дітьми дошкільного віку» з метою перевірки та закріплення знань педагогів. Крім того, результати тематичного вивчення стану освітнього процесу з організації фізкультурно-оздоровчого розвитку дітей висвітлила вихователь-методист Тимошина О.М. Інноваціям у фізкультурно-оздоровчій роботі з дошкільниками було присвячено засідання Університету педагогічної майстерності від 24 листопада.

Про використання таких фізкультурно-оздоровчих технологій, як роуп-скіппінг, хатха-йога та фітнес-програм (аеробіки, футбол-аеробіки, хореографії) розповіли педагоги Онищук С.Л, Баховська В.П, Мальчик О.В. й ознайомили з досвідом їх використання у своїй діяльності. Особливий інтерес у педагогів викликала виставка нетрадиційного спортивного обладнання, яке учасники виготовили власноруч, щоб урізноманітнити роботу з дітьми й ефективно реалізовувати завдання з фізкультурно-оздоровчої роботи. Питанню фізичного розвитку та зміцнення здоров’я вихованців було присвячено засідання семінару-практикуму «Плекаємо особистість» від 27 жовтня (керівник Шульган Т.С.) У теоретичному модулі виступили вихователі: Захарова О. М. «Оптимізація рухової діяльності дітей», Себлій Т. П. «Моніторинг якості проведення фізкультурно – оздоровчої роботи з дошкільниками», Бурба Ю. І. «Сюжетно – ігрове заняття з фізкультури як засіб діагностики рухової підготовленості дошкільників». У практичному модулі керівник семінару – практикуму Шульган Т.С. організувала тренінг «Здоровий вихователь навчає, здоровим бути надихає», під час якого уточнила та розширила знання вихователів про синдром емоційного вигорання та його ознаки, проаналізувала прояви ознак вигорання. За допомогою анкетування та його інтерпретації, допомогла виявити емоційне виснаження педагогів.

Запропонувала зняти напруження за допомогою вправи «Докучлива муха». У вправі «Вибір» Тамара Степанівна для слухачів семінару – практикуму змоделювала просту життєву ситуацію і чотири варіанти на вибір. Цікаво було почути до якого варіанту віднесуть себе колеги. Жваво обговорювали вправи «Сходи» та «Розділіть за ступенем значущості» (для визначення свого місця на сьогодні у професійній діяльності та особистому житті). Порекомендувала як отримувати задоволення (відновити сили) у повсякденному житті. Тренінг супроводжувала притчами. Також, з педагогами було проведено ряд консультацій, як то «Культурно-гігієнічні навички як засіб зміцнення здоров’я», «Медико-педагогічний контроль: хто за що відповідає», «Впровадження вправ з елементами футболу для фізичного розвитку старших дошкільників», «Охорона праці та безпека життєдіяльності в ЗДО».

З практичним застосуванням прийомів фізкультурно-оздоровчої роботи педагоги мали змогу ознайомитися у розділі «Колективний перегляд педагогічного процесу» у віртуальному методичному кабінеті, де було розміщено конспекти занять та розваг: заняття з елементами БЖД з теми «Як троє поросят вчили правила пожежної безпеки» у старшій групі «Барвінок» вихователя Себлій Т.П,; заняття з елементами фізкультурно-оздоровчої роботи з теми «Подорож до осіннього лісу» у старшій групі «Ромашка» вихователя Борей Ю.О; розвага з елементами театралізованої діяльності з теми «Казка навпаки», проведена у старшій групі «Веселка» вихователем Захаровою О.М. Вихователем молодшої групи «Колосок» Цимбалою К.А. було організовано проєктну діяльність з теми «Здорова родина – успішна країна», в ході якої з дітьми проведено ряд занять, розваг та консультації для батьків.

Для педагогів розроблено методичні рекомендації стосовно організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку.

На виробничі наради виносилися питання:

– Про дотримання санітарно- гігієнічних вимог до утримання приміщень в умовах карантину;

– Про організацію цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в 2020 році;

– Про результати медико-педагогічного контролю фізкультурних занять;

– Про надання педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами;

– Про організацію та проведення фізкультури на свіжому повітрі.

Як результат, педагоги доповнили фізкультурні осередки нетрадиційним фізкультурним обладнанням, впроваджують у роботу з дітьми оздоровчі технології: елементи фітнес-програм (Спічак Г.О), роуп-скіппінгу (Цимбала К.А, Басюк М.П), хатха-йоги (Войтович Ю.І, Андрощук В.П), нейрогімнастики (Тимошина О.М., Ярошик Л.М). Інструктори з фізкультури частіше використовують домінантні заняття з фізкультури.

Для вирішення питання «Удосконалення мовленнєво-комунікативної компетенції дошкільників шляхом активізації театрально-ігрової діяльності» в ДНЗ було проведено педагогічну раду з теми «Театралізована діяльність, як засіб формування комунікативно-мовленнєвої компетенції дошкільнят», яка відбулася в дошкільному закладі 03.03.2021 в онлайн-режимі.

У ході педради було висвітлено наступні питання:

 виконання рішень педради від 01.12.2020 з теми «Охорона праці, життя і здоров’я учасників освітнього процесу в наявних умовах» проаналізувала завідувач Гергелюк Л.Б.

 про стан освітнього процесу груп раннього віку «Дубок» та середнього віку «Дзвіночок» доповіли вихователі-методисти Тимошина О.М, Пилипенко Л.В.

 Стан освітнього процесу з організації мовленнєво-театралізованої діяльності дітей дошкільного віку охарактеризувала у доповіді вихователь-методист Тимошина О.М.

 З інноваційною технологією розвитку особистості дітей, такою як «Театр етичних мініатюр» ознайомила слухачів Ільчук І.О, вихователь старшої групи «Ягідка».

 Вихователь старшої групи «Вишенька», Харитонюк Л.І, розповіла про особливості формування діамонологічної компетенції дошкільників у процесі театральної діяльності.

 Виставку-презентацію «Креативний театр разом з батьками» (експозиція різних лялькових персонажів, виготовлених власноруч) розміщену у віртуальному методичному кабінеті, педагоги обговорили, а завідувач Гергелюк Л.Б. оголосила подяки за кращі центри театралізованої діяльності в групах «Барвінок», «Бджілка», «Суничка», «Вишенька» й подякувала вихователям усіх груп за доповнення центрів нестандартними видами театрів.

На засіданні семінару-практикуму з теми «Сучасні підходи до організації театралізованої діяльності в дошкільному закладі було розглянуто питання:

– Створення театру в дитячому садку – виступ Чорної Н. В.;

– Особливості організації театралізованої діяльності у різних вікових групах – виступ Борей Ю. О;

– Удосконалення акторської майстерності педагогів – виступ Овдійчук І.

Змістовне заняття з теми «Театр в гості приходь!» з використанням театралізованої діяльності продемонструвала вихователь Себлій Т. П під час практичного модуля. Саме заняття проходило у вигляді ознайомлення з видами театрів (театр емоцій, театр пантоміми, театр загадок, тіньовий театр).

Вихователь (Клоунеса «Веселинка) закріпила правила поводження в театрі та професії працівників театру.

Малята мали змогу переглянути та взяти участь у драматизації казки: «Пригоди Неслухнянка» (Безпечна поведінка в зимовий період). Конспект заняття та відео розміщено у віртуальному методичному кабінеті.

Попередньо до семінару – практикуму вихователі груп підготували фото – виставку: «Ляльковий театр своїми руками». Крім того, для кращого ознайомлення з матеріалами з даної тематики керівник семінару – практикуму Шульган Т. С. підібрала список літератури, рекомендовані програми з театралізованої діяльності від немовляти до старшого дошкільного віку, поради батькам «Сімейний театр – краща розвага для малят» та ін.

З педагогами було організовано консультування з тем «Організація ігор- драматизацій з дітьми старшого дошкільного віку», «Театр образу «Афлотот» – дієвий виховний засіб», «Театралізація англійських казок для дошкільників». Заняття з елементами театралізованої діяльності з теми «Рукавичка» показала під час колективного перегляду освітнього процесу з дітьми молодшої групи «Колосок» вихователь Бурба Ю.Г. Спонукає дітей до мовленнєвої активності за допомогою прийомів: загадки, мнемотаблиці, гри-потішки «Рукавичку ми наділи», хорового повторення; використання інтерактивних вправ, як то «Мікрофон», робота в парах. Заохочує дітей виявляти артистизм під час виконання ролей у грі- драматизації за казкою «Рукавичка».

Елементи театралізації презентувала Тетяна Денисова, керівник гуртка, під час заняття з теми «Подорож до Країни казок».

Ефективно використала театралізовану діяльність для формування у дітей англомовної компетенції, залучаючи до участі в інсценізації різних ситуацій, пов’язаних з казковими героями (Червоною Шапочкою, вовком, поросятами, Білосніжкою) та театралізації казки «Теремок». Діти з задоволенням вступають у діалоги, педагог допомагає їм зрозуміти зміст тексту та скласти висловлювання англійською мовою.

Музичний керівник Потичко Б.М. вдало використала елементи театралізованої діяльності під час розваги з теми «Кульки побажання» з дітьми середньої групи «Ягідка», залучивши дітей до інсценізації казки «Вовк і семеро козенят», народної гри «Печу, печу хлібчик», Колискової. Також, було організовано конкурс-огляд центрів театралізованої діяльності.

У результаті вищезазначеної діяльності, педагогами було доповнено театралізовані осередки новими видами театрів: театр на стаканчиках, на конусах, паличках, ложковий театр, театр орігамі тощо. У вихованців старших груп сформовано вміння розігрувати знайомі художні твори за допомогою різних видів театру, діти користуються вербальни¬ми та невербальними засобами виразності, будують зв'язні діалогічні та монологічні висловлювання, узгоджують власні мовленнєві дії з діями інших акторів.

Таким чином, залучаючи дітей до участі у театралі¬зованій діяльності, вони переборюючи боязкість, невпевненість, сором’язливість, проявляють і розвивають художню об¬дарованість (мовленнєвотворчу, обра¬зотворчу, предметно-перетворювальну), стають активними учасниками освітнього процесу.

Для реалізації напрямку «Впровадження інтерактивних форм та інформаційно-комп’ютерних технологій у роботу педагогів з метою формування життєвої компетенції дітей» було проведено педагогічну раду з теми «Про результативність освітньої діяльності колективу в 2020-2021 н. р» з розглядом питань стосовно результатів моніторингу освітнього процесу:

 Інформація вихователя-методиста про результати контрольного обстеження дітей старшого дошкільного віку;

 Звіт практичного психолога про результати готовності дітей старшого дошкільного віку до умов шкільного життя;

 Звіт інструктора з фізкультури за результатами моніторингу рівня розвитку основних рухів дітей ;

 Звіт вчителя-логопеда про результативність роботи з корекції мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку.

Значна увага на засіданні методичного об’єднання з теми «Формування інформаційно-комп’ютерної компетенції педагога – вимога часу» приділялася питанням: навчання ХХІ століття – це ІКТ-компетентність педагогів (виступ Борей Ю. О.); модернізація освітнього процесу у ДНЗ в умовах інформатизації освіти (виступ Себлій Т.П.); дистанційна освіта для найменших: як підготувати відеозаняття – рекомендації підготувала Овдійчук І.А.; про боротьбу зі спамом як складову медіаосвіти вихователів розповіла Чорна Н.В.

Відеозаняття вихователя Шульган Т.С. з дітьми старшого дошкільного віку педагоги мали можливість переглянути у віртуальному методичному кабінеті, а вихователь-методист Тимошина О.М. організувала для педагогів практикум з теми «Проводимо батьківські збори у режимі онлайн».

На впровадження інноваційних методів і технологій, які забезпечують умови розвитку особистості, здійснюють її права на індивідуальний творчий внесок, на особистісну ініціативу, на свободу саморозвитку було спрямовано роботу Університету педагогічної майстерності, керівник Онищук С.Л. На першому засіданні учасники УПМ збагачували свої знання по інноваціях у фізкультурно-оздоровчій роботі з дошкільниками.

Адже, одним з головних завдань розвитку дитини є формування потреби у здоровому способі життя, виховання ставлення до здоров'я, як до цінності; розвиток рухової активності дитини.

На засіданні Онищук С. Л. висвітлила тему про запровадження роуп-скіппінгу у ДНЗ, який допоможе формувати у дітей правильну поставу, вдосконалить координацію рухів, зміцнить серцево-судинну та дихальну системи, розвиватиме спритність і витривалість.

Вихователь запропонувала для учасників використовувати в своїй роботі з дітьми рухливі ігри з використанням роуп-скіппінгу такі, як: «Дзеркало», «Годинник», «Хто більше», «Стрибок за стрибком».

Баховська В. П. розширила знання педагогів про східну фізкультуру, зокрема, хатха-йогу, основа якої полягає у підтриманні статистичних поз (тварин, птахів).

Дітям легко сприймати їх у своїй уяві. «Уміння правильно дихати - основна вимога до виконання вправ з хатха-йоги», - відзначила виступаюча. Педагог познайомила з асанами йоги для дітей (це зручне та стійке положення тіла) -водоспад, жирафа, великий міст. Східна культура дає змогу розвивати в дітей мислення, мовлення, дрібну моторику рук, оздоровчий ефект занять з фізкультури.

На заняттях з хатха-йоги діти отримують позитивні емоції, заряд бадьорості, достатній руховий режим без перенавантаження.

Мальчик О. В. у розширеному форматі ознайомила слухачів з фітнес-програмами: аеробікою, фітбол-аеробікою, степ-аеробікою, хореографією. Ними можуть займатися діти вже в ранньому віці.

Заняття проводять за програмами, складеними відповідно до віку дітей, добираючи комплекси вправ для кожної з вікових категорій. Всі ці програми заряджають дітей бадьорістю, адже супроводжує заняття ритмічна музика, елементи акробатики у формі гри, які проходять весело і цікаво. Харитонюк Л. І. провела майстер-клас «Зроби тренажер сам».

Учасники УПМ з покидькового матеріалу виготовили цікаве, яскраве обладнання, яке дозволить збільшити щільність занять, зняти психологічний бар'єр у вихованні, стимулюватиме дітей до рухової активності, а педагогів спонукатиме створювати для дошкільнят цікаві нові вправи та ігри.

Логіко-математичний розвиток є запорукою якісної освіти уже з дошкільного віку. Тому на другому засіданні УПМ було розглянуто інноваційні ідеї з цього питання.

Янчук О.В. у своєму виступі розкрила технологію інтегрованих дидактичних модулів, яка дозволяє реалізувати стійкий математичний розвиток дошкільників, забезпечує пізнавальну мотивацію дітей, досягнення системності знань дитини. Олена Василівна висвітлила функції інтегрованих дидактичних модулів: інтегративну, організаційну, освітню; а також розповіла про форми роботи: пізнавальні, змагальні; розширила знання педагогів про види занять: класичні, комбіновані, комплексні, заняття-гру, заняття-казку, заняття-екскурсію, заняття-проблему.

Новак Л.В. поділилася досвідом використання мнемотехніки для математичного розвитку дошкільнят, що дає змогу зробити заняття цікавим і доступним, допомагає розвивати в дітей пізнавальну активність. Дидактичні ігри з прийомами мнемотехніки у садочку можна використовувати такі: «Скороходи», «Шикуйся по порядку», «Піктограми». Ці ігри були проведені з учасниками УПМ. Ігри з використанням мнемотехніки бажано поєднувати з рухомими іграми, що задовольнить потребу дітей у русі. Мнемотехніка не змінює, а доповнює традиційні прийоми навчання, допомагає дошкільникам опанувати в ігровій формі необхідний матеріал, розвивати образну уяву та кінестетичну пам'ять. Як навчити дітей відчувати час або тайм-менеджмент розповіла своєму виступі Семенчук Н. Г.

Уміння управляти своїм часом треба формувати уже в ранньому дитинстві. Навчати цьому дошкільників, виступаючи запропонувала такі методи та прийоми: гра (таймером, годинником, будильником), подавати дорослим особистий приклад, визначати пріоритетні справи, які є найважливіші, застосовувати колірне кодування: кожній речі своє місце, складання карти бажань, давати конкретні запитання. Що раніше дитина буде раціонально організовувати час, то спокійніше й ефективніше пройдуть її шкільні роки. Учасники УПМ презентували дидактичні ігри, виготовлені власноруч і ділилися досвідом їх використання. Адже такі цікаві, яскраві дидактичні ігри розвивають у дітей асоціативне мислення, пізнавальну активність, пам'ять.

Отож, уся робота, проведена учасниками УПМ розширила знання педагогів щодо впровадження в освітній процес інноваційних технологій для забезпечення якісної освіти, формування життєвих компетентностей дітей.

Також, з педагогами було проведено консультації з тем: «Створюємо умови для розвитку кожної особистості: інноваційне розвивальне предметне середовище», «Використання ІКТ в роботі з дітьми-логопатами», «Логоритміка на музичних заняттях». Практично ознайомитися з інноваційними технологіями педагоги мали змогу під час колективного перегляду освітнього процесу. Так, Харитонюк Л.І. продемонструвала використання технології ТРВЗ, казкотерапію, метод моделювання, метод інформаційно-комп’ютерних технологій, а також, стратегію «Шість капелюхів мислення» під час заняття з художньої літератури з теми «Яке частування, таке й дякування» за мотивами української народної казки «Лисичка й журавель».

Цікаве заняття-тренінг з теми «Тренування для Сніговичка» презентувала для педагогів вихователь Тимошина О.М., яка презентувала використання в роботі з дітьми прийомів мнемотехніки, роботу з коректурними таблицями, пальчикові вправи з елементами нейрогімнастики та кінезенетичні вправи. Вдало використала інноваційну методику Глена Домана, інформаційно-комп’ютерну технологію, прийоми мнемотехніки (вправа з цифрообразами) під час заняття з логіко-математичної діяльності з теми «Подорож із Сніговим колобком» вихователь молодшої групи «Дубок» Новак Л.В. Упродовж року педагоги широко впроваджували проєктні технології. Так, вихователі молодшої групи «Колосок» Цимбала К.А, Бурба Ю.Г. організували проєктну діяльність з теми «Здорова родина – успішна країна», під час якої провели ряд занять з валеології, БЖД, спортивних заходів для дітей, а також, інформували батьків, заохочуючи вести здоровий спосіб життя та спонукаючи подавати позитивний приклад для дітей. Вихователь Фесюк І.В. з вихованцями та батьками групи «Суничка» реалізували проєкт «Родинний театр як засіб розвитку виховного потенціалу сім’ї в умовах дошкільного закладу».

Батьки з задоволенням брали участь у виготовлені персонажів лялькового театру. На виконання методичних рекомендацій МОНУ на 2020-2021 навчальний рік з 08 по 12 лютого в дошкільному закладі проводився тематичний тиждень «Математика для всіх», метою якого було: закріпити елементарні математичні уявлень у дітей; удосконалення педагогічних умінь з формування логіко- математичної компетенції дошкільнят; педагогічна просвіта батьків з питань логіко-математичного розвитку дітей. Упродовж тижня було проведено ряд консультацій для педагогів з тем: «Точна наука розвиває творчі задатки, або Математика для дошкільників», «Блоки Дьєнеша для логіко-математичного розвитку дітей»; «Поняття «час», «мить», «вічність» у творах В.Сухомлинського для дітей»; «Ознайомлення дошкільників з просторовими відношеннями», «Жива математика, або Технологія інтегрованих дидактичних модулів для логіко-математичного розвитку дітей». Розроблено рекомендації з теми «Як вивчити з дитиною числа та цифри» Вихователі груп організували консультування батьків через групи у вайбері з тем: «Що таке математика?», «Дітей навчаємо – математику вивчаємо», «Математичні ігри по дорозі додому», «Математика – це цікаво», «Кулінарна математика», «Граємо разом з дітьми».

Педагоги організували цікаві заняття з вихованцями своїх груп. Так, заняття у формі Математичного квесту організувала для дітей старшої групи «Яблунька» вихователь Чорна Н.В., пропонуючи дітям завдання для формування готовності до шкільного життя. Інтегроване заняття з пріоритетом логіко-математичної діяльності з теми «Фіксиків визволяємо – математику вивчаємо» з дітьми старшої групи «Барвінок» продемонструвала Людмила Брень. Тематичне заняття «Пори року в музиці» презентувала для дітей групи «Бджілка» музичний керівник Лілія Калашнікова. Цікаву розвагу з елементами логіко-математичного розвитку з теми «Вивчаємо математику з Легоменом» організувала Лариса Ярошик, вихователь старшої групи «Капітошка», застосувавши інформаційно-комп’ютерні технології, інноваційну методику «Шість цеглин» .

Свій досвід роботи педагоги висвітлили у віртуальному методичному кабінеті. Гурткова робота Упродовж 2020-2021 н. р. навчального року в закладі плідно працювали 8 гуртків з розвитку творчих здібностей дітей: «Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати» - керівник Бурба Ю.Г., «Про безпеку знай – здоров’я зберігай» - керівник Себлій Т.П., «Джерельце» - керівник Хилюк В.М., «Золотий ключик» - керівник Чорна Н.В., «Музична ігротека» - керівник Максимчук Т.М., «Чарівний світ театру» - керівник Салівончик Л.Г. А також, «Розмовляємо англійською» - керівник Денисова Т.О. , «Чарівні пальчики» - керівник Германюк О. А. Керівник гуртка Денисова Т.О. велику увагу приділяє використанню зацікавлюючих ігрових моментів, наочно-дидактичного матеріалу, мовленнєвих ігор, пісень, розігрування ситуацій під час формування у дітей навичок спілкування англійською мовою; активізує дітей за допомогою інтерактивних вправ, таких як «Мікрофон», «Інтерв’ю», «Парні діалоги», «Робота в групах» тощо. Германюк О.А. в роботі з дітьми використовує нетрадиційні техніки зображення, а саме: техніка малювання зубною щіткою» (Тема «Кульбаба»), зім’ятим папером (Тема «Жовтенькі курчата»), ниткографія (Тема «Що таке абстракція?»), малювання на зім’ятому папері (Тема «Весняний пейзаж») тощо. Разом з вихованцями брала участь у Всеукраїнському конкурсі малюнків Noosphere Space Art Challenge (30 років космічної незалежності), організатор конкурсу Громадська організація «Асоціація Ноосфера». Вихованці дошкільного закладу Софія та Віка Ярмак, Уляна Луцик, Еліна Рибачук та інші отримали відзнаки. Подяку за активну участь у конкурсі отримано і на дошкільний заклад.

Отож, у результаті цілеспрямованої роботи педагогічного колективу дошкільного закладу, методичного кабінету дошкільного закладу завдання з впровадження інтерактивних форм та інформаційно-комп’ютерних технологій у роботу педагогів з метою формування життєвої компетенції дітей; удосконалення мовленнєво-комунікативної компетенції дошкільників шляхом активізації театрально-ігрової діяльності; впровадження інноваційних технологій як засобу оптимізації спільної фізкультурно – оздоровчої роботи ДНЗ і родин виконано.

Всі методичні матеріали розміщено у віртуальному методичному кабінеті, до якого педагоги мають постійний доступ. Результативність роботи з дітьми Моніторинг стану засвоєння програми дітьми у всіх вікових групах є головним показником роботи педагогів та усього колективу у цілому.

Для ефективного всебічного вивчення розвитку компетенції кожної дитини в квітні-травні 2021 року було проведено діагностування дітей, яке дозволило визначити рівень показників компетенцій (знань, умінь і навичок) вихованців дошкільного закладу. З метою проведення обстеження рівня компетенцій відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, вихователі оцінювали досягнення дітей кожної вікової групи за показниками (критеріями) всіх семи освітніх ліній («Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у світі природи», «Дитина у світі культури», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Гра дитини», «Мовлення дитини»). Результати представлені в таблиці та діаграмах.

Таблиця узагальнених показників засвоєння дітьми вимог програми розвитку

дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» та освітніх ліній

Базового компонента дошкільної освіти у травні 2020-2021 н.р.

 

Освітні лінії

Групи

Особистість 

дитини

Дитина

в соціумі

Дитина

в природному

довкіллі

Дитина

в культури

Дитина в

сенсорно-

пізнавальному

просторі

Гра дитини

Мовлення

дитини

Ранній вік
Сонечко   63 50 49 54 70 64 51
Дубок 67 76 67 57 74 80 57

Середні

показники

65 63 58 56 72 72 54
Молодший дошкільний вік
Суничка  71 73  68 75  73  80  63 
Колосок  73 75  68  77  75  83  68 

Середні

показники

 72 74  68  76  74  82  66 
  Середній дошкільний вік        
 Дзвіночок  85 82  85  83  80  90  75 
 Ромашка  85 83  80  82  82  89  78 
Калинка 82 84 83 76 83 88 76

Середні 

показники

84

83

83 80 82 89 76
  Старший дошкільний вік
Ягідка 91 92 88 91 91 92 78
Вишенька 90 91 85 93 90 93 82
Яблунька 92 89 87 90 89 90 80
Капітошка 91 90 87 89 90 91 78
Барвінок 89 89 89 88 89 89 76
Бджілка 88 90 85 87 90 90 75
Берізка 87 89 76 89 91 89 77
Веселка 90 91 81 94 89 90 80

Середні

показники

89 90 86 90 90 91 78

Середні показники по ЗДО.

Зведені

дані 

78 78 74 76 80 84 69

Висновок: Виходячи з результатів діагностичного дослідження досягнень дітей за освітніми лініями БКДО, які наочно відображені в оцінних картках та узагальнені у відповідних таблицях і діаграмах, можна зробити наступні висновки: освітній процес спрямовано на основну мету - формування у дошкільників світогляду цілісного бачення навколишнього світу і самих себе, свого місця в природі та суспільстві. Аналіз результатів педагогічного обстеження показав, що у більшості вихованців на високому, достатньому та середньому рівнях сформовані показники компетенцій за всіма освітніми лініями. Найнижчі показники належать освітнім лініям «Дитина в природному довкіллі», «Мовлення дитини» .

Резервом в роботі педагогічного колективу є:

• оптимізація роботи щодо впровадження інноваційних та інформаційно-комп’ютерних технологій для покращення показників рівня знань дітей;

• впровадження дієвих форм взаємодії з батьками щодо наступності в організації пізнавально-розвивальної діяльності дошкільників;

• оптимізація роботи з дітьми щодо розвитку мовлення;

• організація розвивальної діяльності в групах відповідно до вікових можливостей дітей на основі компетентністного підходу, тобто спрямованості освітньо-виховного процесу на досягнення соціального закріпленого результату та дотримання принципу дитиноцентризму;

• формування у дітей готовності до взаємодії з навколишнім світом, розвиток специфічних видів діяльності дошкільників, які є фундаментальними для дошкільного дитинства та визначають і забезпечують адаптацію дитини до нового соціального статусу – школяра.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя. Підготовка дітей до навчання в школі Обстеження стану готовності дітей до шкільного навчання показало, що у дітей – випускників на достатньому рівні розвинуті психічні процеси, потенційні можливості щодо розвитку пізнавальних процесів. Наші вихованці мають достатній і середній рівень саморегуляції та самостійності, вміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді та відповіді однолітків.

У квітні-травні 2021 року було обстежено 117 дітей. Встановлено загальний рівень шкільної готовності: високий – 32%; достатній – 34%; середній – 22%; низький – 12%. Випускники нашого дошкільного навчального закладу мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі.

Аналіз вивчення стану роботи зі старшими дошкільниками дає можливість робити висновки, що велику увагу вихователі приділяли не лише формуванню спеціальних умінь, а й створювали для дітей умови по формуванню здатності емоційно реагувати на навколишній світ, міркувати, планувати власну діяльність, доводити розпочату справу до кінця, що в свою чергу є найважливішими чинниками у формуванні успішної навчальної діяльності.

Велика увага приділялася мовленнєвому розвитку дітей: під час організованих занять їх навчали основам грамоти, готували руку до письма через графічні завдання. Така планомірна і систематична робота зі старшими дошкільнятами дала позитивну динаміку у їх підготовці до майбутнього навчання в школі.

Хочеться відмітити за належну підготовку дітей до школи вихователів Пилипенко Л.В, Терещук Н.М, Ільчук І.О, Баховську В.П. Харитонюк Л.І, Натяжко Н.І, Корзун Г.М, Чорну Н.В, Себлій Т.П, Брень Л.Д. Шульган Т.С. та інших. Таким чином, у ДНЗ створені всі умови для всебічного розвитку дошкільнят.

Співпраця з ЗОШ

Велика увага в роботі закладу приділялася наступності дошкільної та початкової освіти. У 2020 – 2021 навчальному році було укладено спільну угоду про співпрацю з Костопільською загальноосвітньою школою № 4, в якій передбачено заходи, спрямовані на узгодженість питань щодо розвитку, навчання та виховання дітей старшого дошкільного віку та учнів першого класу, організації спільно з ними освітнього процесу.

Складено та погоджено план роботи по забезпеченню наступності між дошкільною та початковою ланками освіти, яким передбачено:

- спільні заняття;

- відслідкування подальших досягнень випускників ДНЗ;

- взаємовідвідування уроків та занять;

- робота з батьківськими колективами;

- спільна робота психологів навчальних закладів.

Для учителів школи та батьків готували у дошкільному закладі відеозаняття з дітьми старших груп. Тісно співпрацюючи з ЗОШ 1-3 ступенів №4 (директор Кириша С.Г.) провели спільні заходи з учнями початкових класів «Виставка робіт до Свята Миколая», «Виставка «Театр своїми руками». Вдячні класоводам Андрощук Л.О, Савченко Л. Б, Ніконєнко М. П, Нечипорук Т. П, Ярко А. П. за плідну співпрацю.

Упродовж року вихователі старших груп водили дітей на екскурсії до школи: у класні приміщення, спортивну залу, по території школи та до шкільної бібліотеки.

Спільно з вчителями початкової ланки провели методичне об’єднання з теми «Компетентнісно-діяльнісний підхід в освітньому процесі початкової школи в умовах нової української школи», яке відбулося 29 жовтня 2021 року в режимі онлайн. Від дошкільного закладу на заході виступила вихователь-методист Тимошина О. М. з питання «Наступність дошкільної і початкової освіти в умовах НУШ» Вихователі старших груп Чорна Н.В, Семенчук Н. Г. відвідали уроки у вчителів Нечипорук Т.П. урок з предмету «Я досліджую світ» та Ярко А. П. урок у 2 класі з математики. 12 січня на базі нашого дошкільного закладу проведено круглий стіл «Дошкільна та початкова освіта: чи є суперечності» про взаємозв’язок дитячого садка, сім’ї та школи у формуванні готовності дитини до шкільного життя в умовах НУШ. На заході виступили вчителі, які набиратимуть школярів у 2021 році. Цікаві завдання запропонувала для присутніх практичний психолог Галина Веремчук з використання вправ для розвитку пам’яті, мислення, уяви.

Також вчителі початкової школи були присутні на Методичній вітальні «Чи готова дитина до навчання у школі» – 23 березня в режимі онлайн з переглядом занять з формування мовленнєвої компетенції у старшій групі «Яблунька» вихователя Корзун Г.М, гуртка «Спілкуємося англійською», керівник Денисова Т.О з дітьми старшої групи «Капітошка». В ході зустрічі Майстер-клас для батьків та педагогів з теми «Логопедична корекційна робота з дошкільниками» презентувала Олена Янчук, вчитель-логопед. На батьківських онлайн-зборах вихователі старших груп надали батькам рекомендації з питання «Готуємося до ролі батьків школяра», а вчителі початкових класів ЗОШ №4 ознайомили батьків з програмою першого класу та розповіли, які риси характеру слід розвивати у дітей для того, щоб їм було легше навчатись в умовах Нової української школи. 6. Соціальна активність дошкільного закладу

6. Організація роботи методичного кабінету

Упродовж навчального року в закладі успішно проводилася методична робота. Її зміст побудований на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психолого-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблеми організації методичної роботи. Обговорено та проаналізовано заплановані контрольні та показові заняття, колективні перегляди. Проведено 4 педагогічні ради, рішення яких в основному виконані. На даних засіданнях обговорювалися навчальні плани, заслуховувалися аналізи тематичних перевірок, проводилося анкетування вихователів з різних методик, засідання круглих столів та інші форми роботи з кадрами.

Упродовж року здійснювався контроль за освітнім процесом шляхом безпосереднього спостереження і аналізу роботи вихователів. Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на реалізацію завдань, які передбачають формування у дитини життєвої компетенції і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі завдання обговорені на педагогічних радах, виробничих нарадах, під час індивідуальних і групових консультацій.

Слід відмітити, що педагоги закладу активно займалися впровадженням інноваційних технологій в освітній процес, зокрема, успішною була робота з використання комп’ютерних технологій, комунікативно-мовленнєвої та театралізованої діяльності.

Під час організації роботи з педагогічними кадрами використовувалися традиційні та нетрадиційні форми роботи, зокрема тренінги, педагогічні аукціони, мультимедійні презентації, майстер-класи, ділові ігри, університет педагогічної майстерності, семінар-практикум вихователів, анкетування, конкурси і т.д. Слід зазначити, що пошук організації навчання вихователів мав вигляд інтегрованого процесу, що припускало варіацію вже відомих методів роботи з інтерактивними.

Під час інтерактивної взаємодії відбувалося не тільки накопичення знань, але й формувався механізм самореалізації кожного вихователя. Крім того, використання інтерактивних методів насичувало зміст методичної роботи, що в свою чергу, впливало і на якість безпосередньої роботи з дітьми. Соціальна активність дошкільного закладу Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі у заходах різного рівня.

Упродовж 2020-2021 навчального року педагогічний колектив брав участь у:

• онлайн-акціях: - «ХХ Всеукраїнський диктант», - фото у вишиванках до Всесвітнього дня вишиванки.

• Онлайн-конкурсі спортивної фотографії "Спортивна зима" – 2021 від «Спорт для всіх Рівненщини» в номінаціях «Сніговик-FEST», «Зима в стилі Smile», «Спортивна сім’я»

• Участь педагогів в акції «Методичне літо-2020» від освітнього порталу «Всеосвіта».

Вихователь Бурба Ю. Г опублікувала понад 100 розробок, отримала подяку та п’ять грамот, у тому числі і Золоту грамоту, а також, карту учасника клуба. Долучилися до публікації своїх напрацювань на сайті Всеосвіти Калашнікова Л.Г, Денисова Т.О, Чорна Н.В, Новак Л.В.

• Керівник гуртка «Чарівні пальчики» Германюк О.А. разом з вихованцями брала участь у Всеукраїнському конкурсі малюнків Noosphere Space Art Challenge (30 років космічної незалежності), організатор конкурсу Громадська організація «Асоціація Ноосфера». Діти отримали відзнаки та подарунки. А також, дошкільний заклад отримав подяку за активну участь вихованців у конкурсі.

• участь в обласному інтернет-фестивалі відеороликів закладів дошкільної освіти «Гармонія руху», який було організовано на базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, троє педагогів отримали Сертифікат учасника.

7. Робота медичного персоналу

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснюють сестри медичні Захарко С.В., Захарчук К.І ., Середа Р.В. Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо - профілактичної роботи кожного дня та організації харчування. Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей : групи раннього віку - 1 раз у місяць, садові групи - 1 раз у квартал всі виміри записані у антропометричному журналі та оформлені листки здоров’я усіх груп ДНЗ. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів.

Систематично проводиться моніторинг захворюваності дітей в ДНЗ.

На диспансерному обліку знаходяться 81 дитина з них:

• Опорно –рухові захворювання - 7 дітей;

• Серцево-судинні - 26 дітей;

• Неврологічні - 24 дітей;

• ЛОР-захворювання - 5 дітей;

• Очні хвороби - 3 дітей;

• Частохворіючі - 4 дітей;

• Урологічні - 2 дітей;

• Стоматологічні – 7 дітей;

• Дерматологічні- 2 дітей;

• Відставання у фізичному розвитку - 2дітей;

• Надмірна вага – 2 дітей.

Згідно наказу МОЗ України від 30.01.01р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні» відповідно до віку дітей в дошкільному закладі проводяться профілактичні щеплення, після письмової інформованої згоди батьків та огляду дитячого педіатру.

Контроль за своєчасним проведенням щеплень ведеться сестрою медичною Захарчук К.І.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із сестрою медичною по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізичного виховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на свіжому повітрі. Систематично, в плановому порядку, та за епідеміологічними показниками санітарний стан ДНЗ контролюється Держпродспоживслужбою.

Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд, проводиться обстеження в баклабораторії. Також у ДНЗ проводиться санітарно-просвітницька робота, зокрема проведені бесіди з вихователями з тем: «Профілактика стоматиту», «ГРВІ і його профілактика», «Вітряна віспа», «Раціональне харчування дітей», «Адаптація дитини до ДНЗ», «Загартування влітку природними чинниками(сонце, повітря, вода)» «Особиста гігієна дітей дошкільного віку та прищеплення культурно-гігієнічних навичок», «Педикульоз та його профілактика», «Профілактика гострих кишкових інфекцій», «Профілактика дитячого травматизму». Виступи на виробничій нараді з теми: «Про результати медико-педагогічного контролю», «Про виконання норм харчування в ДНЗ за вересень - листопад 2020 року», З помічниками вихователів ДНЗ проведено бесіди з тем: «Санітарно-гігієнічні вимоги до іграшок», «Дезинфікуючі засоби та їх використання», «Правила сервірування столів та миття столового посуду», «Організація оптимального питного режиму», «Коронавірус та його профілактика», «Профілактика гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь», «Дотримання санітарно-гігієнічного режиму в ДНЗ». З батьками проведено просвітницьку роботу з тем: «Обережно- дифтерія. Спеціальна профілактика АКДП вакциною», «Адаптація дитини до ДНЗ», «Належний режим та харчування дитини в домашніх умовах», «Профілактика травматизму у дітей », «Правила миття дитячих іграшок». Також виготовлені санбюлетні на теми: «Перша долікарська допомога дітям-алергікам при укусах комах», «Перша допомога при сонячному опіку та тепловому ударі», «Профілактика гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь», «Профілактика скарлатини у дітей», «Обережно грип», «Педикульоз та його профілактика». «Щеплення єдиний оберіг».

8. Організація харчування у ДНЗ.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі.

З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни.

Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», N202/165, 26.02.2013, Наказу «Про затвердження змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

Відповідальною особою за організацію харчування дітей в ДНЗ є сестра медична з дієтхарчування Середа Р.В. Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється сестрою медичною в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування. Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

Сестра медична веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку та своєчасність проходження медоглядів працівниками закладу.

Харчування для дітей груп з 10,5 годинним режимом роботи становить - 28.97/17.38 - сплачують батьки; з 12 годинним режимом роботи – 30.00/18.00- сплачують батьки.

На літній оздоровчий період вартість харчування збільшено на 10%. Питанню якісного харчування постійно приділяється особлива увага.

Постійний контроль за правильною організацією харчування здійснюється завідувачем ДНЗ, а також комісією з перевірки якості харчування дітей в ДНЗ: голова Холодюк Г.К., члени: Баховська В.П, Онищук С.Л., Захарко С.В. Періодичність контролю – 1 раз на тиждень.

Зауваження та відмітки про їх усунення фіксуються в картах контролю за організацією харчування.

У ДНЗ організований контроль за якістю продуктів харчування, що надходять. Прийом продуктів від постачальників, аналіз їх стану проводиться обов'язково в присутності сестри медичної з дієтхарчування. Харчування в ДНЗ наближене до раціонального і здійснюється відповідно до примірного двотижневого меню, яке складено на зимовий, весняний, літній та осінній періоди року, проводиться аналіз вартості харчування однієї дитини в день та виконання норм харчування.

Виконання норм харчування за основними продуктами:

Назва продуктів %
Цукор 100
Картопля 100
Олія 100
Масло вершкове 95
Свіжі фрукти 100
М'ясо 80
Яйця 100
Риба 96
Овочі 100
Молоко 97
Сир кисломолочний 89
Сир твердий 70
Соки 71
Виконання норм (середнє) 92

 Недовиконання норм харчування пояснюється постійним подорожчанням цін на продукти харчування . У закладі харчуються діти пільгових категорій: - безкоштовно:

• діти з малозабезпечених сімей - 12 дітей;

• діти-інваліди і сироти – 6 дітей. • діти, батьки яких на даний час перебувають в зоні АТО- 27 дітей.

- 50% від загальної суми:

• багатодітні родини - 54 дитини.

Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні.

9. Організація роботи з сім’ями вихованців

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції.

Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці: - анкетування, - батьківські онлайн-збори, - індивідуальні та групові консультації - участь у святах - дні відкритих дверей.

У кожній групі з початком навчального року було створено групи у вайбері, в яких вихователі постійно розміщували інформаційний матеріал.

Для батьків у вайбер скидали фото і відео різних форм роботи з дітьми, батьки постійно мали змогу тримати на контролі харчування дітей, тому що вихователі у вайбер-групи постійно скидали меню.

У цьому році батьки не мали змогу відвідувати свята у зв’язку з коронавірусною інфекцією, однак мали змогу отримувати фото і відео зі свят.

Упродовж року педагоги дошкільного закладу залучали батьків до участі у підготовці свят, в конкурсах та виставках. Все це сприяло створенню довірливих взаємовідносин між родинами вихованців та педагогами. Використання таких форм роботи забезпечує співробітництво, співтворчість педагогів, дітей та батьків. Слід відмітити також, що батьки надавали посильну допомогу у зміцненні матеріально-технічної бази закладу.

10. Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5 -річного віку та обліку дітей у мікрорайоні.

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст.19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 року №1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», за дошкільним закладом закріплено територію для ведення обліку дітей, які не охоплені, з певних причин, дошкільною освітою. На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. №1/9 –811 «Про здійснення соціально – педагогічного патронату», інструктивно – методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9- 352, від 04.10.2007 р., № 1/9 – 583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ДНЗ розроблені заходи , які включають:

- соціально−педагогічний патронат сімей, які мають дітей 5−6річного віку, які не відвідують дошкільний заклад;

- роз’яснення нормативних документів та ознайомлення з роботою закладу щодо охоплення дітей дошкільною освітою,

- робота консультпункту з надання консультацій за запитом.

Відповідно до наказу по ДНЗ «Про організацію соціально-педагогічного патронату сімей, діти яких з певних причин не відвідують ДНЗ» № 45 від 08.09. 2020 р. призначено відповідальну особу за проведення обліку дітей віком від 0 до 6 років вихователя-методиста Пилипенко Л.В. В закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним навчальним закладом.

Членами робочої групи складено списки дітей дошкільного віку на підставі обходу по закріпленим вулицям. Педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність дітей, неохоплених дошкільною освітою.

11. Управлінська діяльність завідувачем ДНЗ

Безпосереднє керівництво ДНЗ здійснює Костопільська міська рада та управління освіти, культури, молоді та спорту Костопільської міської ради. До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять: • Рада ДНЗ ( голова Янчук Олена Василівна),

• Профспілковий комітет (голова Баховська В.П.),

• Батьківські комітети груп,

• Педагогічна рада,

• Загальні збори батьків та членів трудового колективу.

Упродовж 2020-2021 навчального року активно працювала Рада Закладу.

Батьківські комітети груп вели активну роботу, щодо залучення позабюджетних коштів для проведення ремонтних робіт в закладі, організовували участь батьків в облаштуванні ігрових майданчиків, групових кімнат. Засідання Батьківського комітету закладу проводились регулярно.

12. Система роботи щодо захисту дитини

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах: - Конституція України; - Конвенції ООН про права дитини; - Законом України «Про охорону дитинства». Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2020 року було проведено соціальне опитування сімей.

Складений соціальний паспорт ДНЗ №3. Практичним психологом Веремчук Г.В. розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, діти яких потребують соціальної підтримки. Працівники ведуть роз'яснювальну роботу з батьками та членами родин щодо права користування пільгами, проводять матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту.

Протягом року сім'ям надавались консультації вихователями, вихователями-методистами та сестрами медичними. Мікроклімат сімей позитивний, неблагополучних та родин, що потребують допомоги немає.

13. Система роботи закладу щодо попередження травматизму

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітнього процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

Педагогами всіх вікових груп були проведені тематичні консультації, проводилася робота з дітьми для формування навичок безпеки життєдіяльності. Для проведення роботи з дітьми з проблем безпеки життєдіяльності, у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна робота з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної навчально-виховної роботи. У батьківських куточках висвітлювалися такі теми: «Ваші діти повноправні громадяни України», «Обов’язки дорослих щодо безпеки і захисту дітей», «Надання першої допомоги при нещасних випадках».

На нарадах при завідувачу ДНЗ постійно розглядались питання щодо попередження дитячого травматизму. Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та сестер медичних. В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці. Регулярно проводяться інструктажі з техніки безпеки. Для працівників розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях. Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі можна вважати достатньою.

14. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я працівників.

У Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників ДНЗ № 3 , яким надається додаткова відпустка від 3 до 7 календарних днів окремим категоріям працюючих. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листкам непрацездатності, педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення згідно діючого законодавства (ст. 57 Закон України «Про освіту») У Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ «Заохочення за успіхи у роботі», в якому визначені умови заохочення працівників за сумлінне виконання посадових обов’язків та бездоганну працю (моральне заохочення). У дошкільному навчальному закладі всі працівники сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, що є невід’ємною складовою успішного управління закладом.

15. Проведення роботи по зверненню громадян.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі № 3 проведено ряд заходів, а саме: заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян. За вересень – травень 2020-2021 навчального року кількість усних звернень склала 48, із них 32 з метою оформлення дітей у дошкільний заклад і 11 щодо працевлаштування. За ініціативи завідувача на особистому прийомі було 5 батьків, які мали заборгованість по оплаті за харчування. Порушені питання розглянуті, надані відповіді . Письмові звернення відсутні.

16. Робота по зміцненню матеріально - технічної бази ДНЗ

За 2020-2021 навчальний рік в дошкільному навчальному закладі за допомогою бюджетних коштів, благодійних внесків батьків та спонсорської допомоги була зміцнена матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу. Матеріальна та матеріально - навчальна база в дошкільному закладі задовільна. Природне та штучне освітлення відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Теплопостачання та водопостачання проточною холодною водою здійснюється централізовано, подача гарячої води здійснюється через водонагрівачі. Харчоблок 100% укомплектований та забезпечений технологічним та холодильним обладнанням. Створено умови для прання дитячої білизни.

Протягом травня-серпня силами працівників закладу проведено роботу по підготовці до літнього оздоровчого періоду, здійснено благоустрій території дошкільного закладу, проведено генеральні прибирання усіх групових кімнат та службових приміщень. За бюджетні кошти міської ради придбано:

Придбані матеріали, медикаменти та обладнання за 2020-2021 рік

Найменування  Сума (грн)
Продукти харчування: 695762
Загальний фонд 312430
Спеціальний фонд 283332
Медикаменти 36900
Предмети, матеріали, преса  113851

За спонсорську доиомогу: силами батьків  та працівників закладу організовано ремонти в усіх групових кімнатах, пофарбовано парканчики на дитячих майданчиках, частково відремонтовано наявний фізкультурно – спортивний інвентар та обладнання, проведено доукомплектацію майданчиків нетрадиційним ігровим обладнанням.

- Спонсорська допомога, надана батьками при прийняті дитини до дошкільного закладу:

- фарба на суму 9500 грн. для фарбування групових приміщень тощо.

- смола (450 грн.) для фарбування фундаменту.

За благодійні внески батьків у заклад придбано:

- група «Сонечко» - сенсорно-розвивальні ігри - 1000 грн, канцтовари - 250 грн, всього 1250 грн; - група «Берізка» - іграшки – 1000 грн., канцтовари – 3000 грн, ремонтні роботи – 1000 грн, миючі, дезінфікуючі, засоби гігієни – 2000 грн, всього 7000 грн; - група «Дзвіночок»- вхідні двері 4200 грн, ремонт групи та майданчика – 1000грн, канцтовари- 2006 грн , всього 7206 грн; - група «Калинка – килимова доріжка – 850 грн, миючі, дезінфікуючі, засоби гігієни - 980 грн, дидактичні матеріали, іграшки – 1200 грн, горщики під вазони- 400 грн, всього – 3430 грн; - група «Веселка» - канцтовари - 2500 грн, акваріум –1500 грн, миючі, дезінфікуючі, засоби гігієни – 2500 грн, фарби для ремонту – 2100 грн, навчальний матеріал – 1000 грн, всього 9600 грн; - група «Барвінок» - іграшки й корзини для конструкторів– 1500 грн, всього 1500 грн; - група «Бджілка» - ремонт – 2200 грн, миючі, дезінфікуючі, засоби гігієни – 1500 грн, всього 3700 грн; - група «Капітошка» - іграшки – 1500 грн, канцтовари – 230 грн, миючі – 500грн, всього – 2230 грн. - група «Колосок»- ремонт групи, майданчика – 5750 грн, іграшки- 1000 грн, всього 6750 грн; - група «Ромашка» - господарчі товари – 650 грн, канцтовари – 2550 грн, ремонт - 1000 грн, всього - 4200 грн; - група «Вишенька» - тюль – 1500 грн, всього 1500 грн; - група «Дубок» - господарчі товари – 1500 грн, канцтовари – 1627 грн, магнітна дошка – 1300 грн, іграшки – 1500 грн, шафа – 3300 грн, всього 9227 грн; - група «Яблунька» - господарчі товари – 2000 грн, канцтовари –1000 грн, всього 3000 грн; - група «Ягідка» - безконтактний термометр - 1200 грн; - група «Суничка» - іграшки, дидактичний матеріал - 500 грн, канцтовари- 700 грн, гойдалка – 1200 грн, миючі, дезінфікуючі, засоби гігієни – 600 грн, всього 3000 грн. Всього: 64 793 грн.

При дошкільному навчальному закладі працює громадська організація «Розвиток дошкілля Костопільщини».

Головною метою Організації є розвиток дошкільної освіти в м.Костопіль Костопільського району Рівненської області. Основними напрямами діяльності Організації є:

• створення умов для комфортного перебування дітей у дошкільних навчальних закладах, із застосуванням енергозберігаючих технологій;

• пропагування серед громадськості національних родинних технологій;

• сприяння розвитку освіти, охорони здоров’я, фізичної культури, спорту та туризму;

• пропагування серед громадськості гуманістичних ідей сучасної освіти на засадах демократизму;

• сприяння створенню сучасних умов організації навчально-виховного процесу дошкільних навчальних закладів.

Отже, ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою досить нові завдання.

Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах та на території закладу, створюють затишок та комфорт для дітей. Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою досить нові завдання.

Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку. Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати педагогам закладу, обслуговуючому персоналу, батькам вихованців за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації наших ідей. Ми сподіваємося, що представлений матеріал дозволить вам сьогодні і надалі об'єктивно оцінити діяльність, мене як керівника і діяльність всього нашого дошкільного навчального закладу.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками.

Дякую за увагу

 
  • Calendar icon8 липня 2021